Gang

Wetsvoorstel Incidentele suppletoire begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2021 inzake de aanpassingen in het economische steun- en herstelpakket

In verband met aanpassingen in het economische steun- en herstelpakket als gevolg van de ontwikkeling in de bestrijding van het coronavirus wordt de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 gewijzigd. De economische en maatschappelijke gevolgen van het coronavirus zijn in Nederland voor iedereen voelbaar. Het steun- en herstelpakket is bedoeld om ondernemers en werkenden financieel te ondersteunen.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 144
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 34 Voor
D66 24 Voor
PVV 17 Voor
CDA 15 Voor
PvdA 9 Voor
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Tegen
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Voor
DENK 3 Voor
Groep Van Haga 3 Voor
JA21 3 Voor
SGP 3 Voor
Volt 3 Voor
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Voor
Fractie Den Haan 1 Voor

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:29 - 13:30

Procedurevergadering

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het economisch steunpakket coronacrisis.

Tijd activiteit: 16:30 - 18:00

Bekijk via Debat Gemist

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:20 - 13:21

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 15:15 - 15:45

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 14 januari 2021 te 12.00 uur.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Bekijk via Debat Gemist

Wetgevingsproces

 1. 14 december 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 15 december 2020

  Procedurevergadering (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 14 januari 2021 te 12.00 uur. 

 3. 12 januari 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van Werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. 

 4. 14 januari 2021

  Incidentele suppletoire begroting EZK 2021 inzake de aanpassingen in het economische steun- en herstelpakket als gevolg van de ontwikkeling in de bestrijding van het coronavirus

  Inbreng feitelijke vragen

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 26 januari 2021

  Extra-procedurevergadering commissie EZK (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 6. 11 februari 2021

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 7. 13 april 2021

  Procedurevergadering (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het economisch steunpakket coronacrisis. 

 8. 15 april 2021

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 9. 2 juni 2021

  Plenaire vergadering: Debat over het economisch steunpakket

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld. 

 10. 8 juni 2021

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten