Wetsvoorstel

Incidentele suppletoire begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2021 inzake de aanpassingen in het economische steun- en herstelpakket

In verband met aanpassingen in het economische steun- en herstelpakket als gevolg van de ontwikkeling in de bestrijding van het coronavirus wordt de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 gewijzigd. De economische en maatschappelijke gevolgen van het coronavirus zijn in Nederland voor iedereen voelbaar. Het steun- en herstelpakket is bedoeld om ondernemers en werkenden financieel te ondersteunen.

Wetgevingsproces

14 dec 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
15 dec 2020

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
12 jan 2021

Plenaire vergadering: Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 jan 2021

Incidentele suppletoire begroting EZK 2021 inzake de aanpassingen in het economische steun- en herstelpakket als gevolg van de ontwikkeling in de bestrijding van het coronavirus

Inbreng feitelijke vragen
26 jan 2021

Extra-procedurevergadering commissie EZK (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
11 feb 2021

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
13 apr 2021

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Meer zien

Documenten

Alle documenten