Wetsvoorstel

Wet invoering inkomensafhankelijke beurs ho

Initiatiefvoorstel om weer een basisbeurs mogelijk te maken. De invoering hiervan en enkele belangrijke keuzes ten aanzien van de vormgeving en hoogte van beurzen hangen af van een algemene maatregel van bestuur die het nieuwe kabinet na het bereiken van een regeerakkoord kan vaststellen. Hiermee kan een nieuw systeem zo snel mogelijk wworden doorgevoerd.

Activiteiten

17 dec 2020
Procedurevergadering

Besluit: Advies Raad van State afwachten. Daarna inbrengdatum vaststellen.

10:00 - 11:00

Wetgevingsproces