Wetsvoorstel

Verlenging van de termijn gedurende welke aanwijzingen krachtens de Luchtvaartwet van militaire luchtvaartterreinen hun geldigheid behouden en invoering van een jaarlijkse rapportageplicht

Het wetsvoorstel behelst een verlenging van de termijn gedurende welke aanwijzingen krachtens de Luchtvaartwet van militaire luchtvaartterreinen hun geldigheid behouden en invoering van een jaarlijkse rapportageplicht, Het verlengen van de geldigheidstermijn van de aanwijzingsbesluiten loopt tot en met 31 december 2029 .

Activiteiten

10 feb 2021
28 jan 2021
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 10 februari 2021 te 12.00 uur.

14:45 - 15:30

Debat terugkijken
15 dec 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Defensie  Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

13:30 - 14:00

Wetgevingsproces

10 dec 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
15 dec 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
21 jan 2021

Extra procedurevergadering commissie Defensie (groslijst controversieel verklaren) (via videoverbinding)

Procedurevergadering
28 jan 2021

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Meer zien