Wetsvoorstel Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van elektronische verhittingsapparaten voor tabaksproducten en in verband met de invoering van eisen aan het uiterlijk van sigaretten

In het Preventieakkoord is afgesproken om te streven in 2040 een rookvrije generatie te realiseren. Ingezet wordt op een tabaksontmoedigingsbeleid dat bestaat uit meerdere maatregelen die met elkaar samenhangen. In aanvulling op deze maatregelen strekt onderhavig wetsvoorstel ertoe om elektronische verhittingsapparaten, en onderdelen daarvan, bestemd voor de consumptie van tabak of tabaksproducten onder het toepassingsbereik van de wet te brengen en het mogelijk te maken eisen te stellen aan het uiterlijk van sigaretten.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 144
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Voor
VVD 34
D66 24
PVV 17
CDA 15
SP 9
PvdA 9
GroenLinks 8
PvdD 6
ChristenUnie 5
DENK 3
JA21 3
Volt 3
SGP 3
Groep Van Haga 3
BIJ1 1
Fractie Den Haan 1
Tegen
FVD 5
BBB 1

Activiteiten

In afwachting nota nav verslag

Wetgevingsoverleg

Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van elektronische verhittingsapparaten voor tabaksproducten en in verband met de invoering van eisen aan het uiterlijk van sigaretten (TK 35665)

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 13:30 - 16:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:29 - 13:30

Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 20 januari 2021.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd activiteit: 17:15 - 17:30

Wetgevingsproces

 1. 4 december 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 8 december 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 16 december 2020

  Procedurevergadering VWS (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

 4. 20 januari 2021

  Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van elektronische verhittingsapparaten voor tabaksproducten en in verband met de invoering van eisen aan het uiterlijk van sigaretten (35665)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 5. 27 januari 2021

  Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

 6. 3 februari 2021

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

 7. 14 april 2021

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 8. 15 april 2021

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 9. 28 juni 2021

  Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van elektronische verhittingsapparaten voor tabaksproducten en in verband met de invoering van eisen aan het uiterlijk van sigaretten (TK 35665)

  Wetgevingsoverleg

 10. 6 juli 2021

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

Documenten

Naar boven