Wetsvoorstel

Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de invloed van zorgverleners

Met dit wetsvoorstel wordt artikel 3 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg aangepast. Met de voorgestelde wetswijziging valt onder het begrip «goede zorg» ook de invloed van zorgverleners op het primaire proces van zorgverlening en zorginhoudelijk beleid van de organisatie. Het uitgangspunt van deze wetswijziging is dat binnen zorginstellingen niks over de vakinhoud en beroepsontwikkeling van de zorgverlener wordt besloten, zonder deze daarbij te betrekken.

Activiteiten

In afwachting van de nota naar aanleiding van het verslag.
09 jun 2021
Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 30 juni 2021 te 14.00 uur.

10:15 - 11:30

08 jun 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

16:00 - 16:30

Wetgevingsproces

04 dec 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
16 dec 2020

Procedurevergadering VWS (via videoverbinding)

Procedurevergadering
12 mei 2021

Procedures en brieven

Procedurevergadering
19 mei 2021

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
08 jun 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
09 jun 2021

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
30 jun 2021

Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Aukje de Vries houdende wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de invloed van zorgverleners

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

Alle documenten