Wetsvoorstel

Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen

In het regeerakkoord 2017 ‘Vertrouwen in de Toekomst’ staat de afspraak om de positie van de boer in de keten te versterken. Het wetsvoorstel heeft als doel te zorgen voor betere mogelijkheden om samen te werken in de land- en tuinbouwsector, het erop toe te zien dat boeren en tuinders eerlijkere prijzen ontvangen en om oneerlijke handelspraktijken aan te pakken. De boer staat onderaan in de keten. De schakels verderop in de keten kennen een grotere mate van concentratie waardoor de onderhandelingsmacht tussen de verschillende partijen in de keten onevenwichtig verdeeld kan zijn. De prijs is voor consumenten een belangrijk aankoopcriterium en zorgt voor een continue druk om verkoopprijzen te verlagen. Dit maakt dat boeren en tuinders vaak prijzen in de markt moeten accepteren en hun positie in de keten snel onder druk komt te staan. Voorbeelden van oneerlijke handelspraktijken zijn onduidelijke contractvoorwaarden, plotselinge of ongerechtvaardigde annulering van bestellingen of opzegging van contracten, gedwongen betaling voor promotie en/of reclamekosten, onverklaarbare afkeur van producten en gedwongen terugname van onverkochte producten. Dit wetsvoorstel is de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/633. Uiterlijk 1 mei 2021 moet de richtlijn in de Nederlandse wetgeving zijn geïmplementeerd.

Activiteiten

02 dec 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 17 december 2020 om 12.00 uur.

11:15 - 12:15

24 nov 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

15:50 - 16:00