Wetsvoorstel

Invoering van de Verordening (EU) 2019/880 inzake het binnenbrengen van cultuurgoederen.

In de Erfgoedwet wordt een verbod opgenomen om cultuurgoederen binnen te brengen die in strijd met de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van het land waarin ze zijn ontdekt of vervaardigd, buiten het grondgebied van dat land zijn gebracht. Het voorstel wijzigt de Wet op de economische delicten door overtreding van dit voorschrift strafbaar te stellen. Daarnaast regelt het voorstel dat voor bepaalde cultuurgoederen een vergunning moet worden afgegeven, of een verklaring moet worden overlegd.

Activiteiten

03 dec 2020
Procedurevergadering

10:00 - 11:00

19 nov 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

14:10 - 14:11

Wetgevingsproces

18 nov 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
19 nov 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
03 dec 2020

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering