Gang

Wetsvoorstel Wijziging van de Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES (Wet vrom BES) in verband met het reguleren van de milieuaspecten van inrichtingen en enkele reparaties

Deze wijziging maakt het mogelijk om bij algemene maatregel van bestuur aan bedrijven in het Caraïbisch deel van het Koninkrijk milieueisen te stellen, die door de eilandregeringen nader kunnen worden ingevuld. Daarnaast wordt een artikel toegevoegd dat abusievelijk ontbrak betreffende de invordering van een verschuldigde dwangsom na oplegging van de last onder dwangsom.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 149
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Voor
PVV 20 Voor
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 4 Voor
50PLUS 3 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Voor
Krol 1 Voor
Van Kooten-Arissen 1 Voor

Activiteiten

In afwachting nota nav verslag

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:50 - 13:51

Procedurevergadering

Besluit: Als hamerstuk aanmelden voor de stemmingen van donderdag 11 februari 2021.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Bekijk via Debat Gemist

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 16 december 2020.

Tijd activiteit: 16:45 - 17:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Tijd activiteit: 16:00 - 16:15

Wetgevingsproces

 1. 6 november 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 10 november 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat 

 3. 17 november 2020

  Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 16 december 2020. 

 4. 16 december 2020

  Wijziging van de Wet vrom BES in verband met het reguleren van de milieuaspecten van inrichtingen

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 25 januari 2021

  Extra-procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)(via videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 6. 10 februari 2021

  Procedurevergadering commissie Infrastructuur en Waterstaat (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Als hamerstuk aanmelden voor de stemmingen van donderdag 11 februari 2021. 

 7. 10 februari 2021

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 8. 11 februari 2021

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 10 februari)

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten