Wetsvoorstel

Wijziging van de Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES (Wet vrom BES) in verband met het reguleren van de milieuaspecten van inrichtingen en enkele reparaties

Deze wijziging maakt het mogelijk om bij algemene maatregel van bestuur aan bedrijven in het Caraïbisch deel van het Koninkrijk milieueisen te stellen, die door de eilandregeringen nader kunnen worden ingevuld. Daarnaast wordt een artikel toegevoegd dat abusievelijk ontbrak betreffende de invordering van een verschuldigde dwangsom na oplegging van de last onder dwangsom.

Activiteiten

17 nov 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 16 december 2020.

16:45 - 17:15

10 nov 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

16:00 - 16:15

Wetgevingsproces

06 nov 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
10 nov 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
17 nov 2020

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoverbinding)

Procedurevergadering
16 dec 2020

Wijziging van de Wet vrom BES in verband met het reguleren van de milieuaspecten van inrichtingen

Inbreng verslag (wetsvoorstel)