Wetsvoorstel

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek om de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in de top van grote bedrijven evenwichtiger te maken

Dit wetsvoorstel wijzigt Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en vloeit voort uit één van de onderdelen van het SER-advies 'Diversiteit in de top: tijd voor versnelling'. Diversiteit in het werknemersbestand kan bedrijven betere besluiten en bedrijfsresultaten opleveren. Grote naamloze en besloten vennootschappen worden verplicht om passende en ambitieuze streefcijfers te formuleren. Daarnaast moet de man-vrouw verhouding in de raad van commissarissen van beursvennootschappen groeien naar ten minste een derde van het aantal mannen en een derde van het aantal vrouwen.

Activiteiten

24 nov 2020
E-mailprocedure

14:00 - 14:00

18 nov 2020
Procedurevergadering

Besluit: De commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verzoeken de behandeling over te nemen.

14:30 - 16:00

10 nov 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

16:00 - 16:15

Wetgevingsproces

04 nov 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
10 nov 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
18 nov 2020

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
24 nov 2020

Vaststellen inbrengdatum voor wetsvoorstel Evenwichtiger maken vd verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en RvC van grote NV's en BV's (35628

E-mailprocedure
03 dec 2020

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
10 dec 2020

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het evenwichtiger maken van de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

Alle documenten