Wetsvoorstel

Zevende incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen vrije theaterproducenten in verband met COVID-19

Deze zevende incidentele suppletoire begroting wijzigt de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 in verband met uitgaven inzake coronamaatregelen.

Activiteiten

23 nov 2020
Wetgevingsoverleg

Begroting OCW, onderdeel Cultuur

Besluit: Behandeld.

11:00 - 17:00

19 nov 2020
Procedurevergadering

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg van 23 november a.s. over de Begroting OCW, onderdeel Cultuur.

10:00 - 11:00

Wetgevingsproces

06 nov 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
19 nov 2020

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
23 nov 2020

Begroting OCW, onderdeel Cultuur

Wetgevingsoverleg

Documenten

Alle documenten