Wetsvoorstel Zevende incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen vrije theaterproducenten in verband met COVID-19

Deze zevende incidentele suppletoire begroting wijzigt de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 in verband met uitgaven inzake coronamaatregelen.

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 126
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
VVD 32
CDA 19
D66 19
SP 14
GroenLinks 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 4
50PLUS 3
DENK 3
FVD 2
Van Kooten-Arissen 1
Krol 1
Voor
PVV 20
SGP 3

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 18:00 - 20:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 16:30 - 16:45

Wetgevingsoverleg

Begroting OCW, onderdeel Cultuur

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 11:00 - 17:00

Procedurevergadering

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg van 23 november a.s. over de Begroting OCW, onderdeel Cultuur.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:00

Wetgevingsproces

 1. 6 november 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 19 november 2020

  Procedurevergadering (videoconferentie)

  Procedurevergadering

 3. 23 november 2020

  Begroting OCW, onderdeel Cultuur

  Wetgevingsoverleg

 4. 1 december 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 5. 17 december 2020

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

Naar boven