Gang

Wetsvoorstel Herindeling van de gemeenten Beemster en Purmerend

Dit wetsvoorstel heeft betrekking op de herindeling van de gemeenten Beemster en Purmerend op basis van de herindelingsvariant lichte samenvoeging. Dit betekent dat de gemeentegrens van Purmerend zodanig gewijzigd wordt dat het grondgebied van Beemster aan dat van Purmerend wordt toegevoegd. Deze herindeling is op initiatief van de betrokken gemeenten zelf tot stand gekomen en leidt ertoe dat de gemeente Purmerend in nieuwe samenstelling circa 90.000 inwoners telt en een oppervlakte van 97 km² beslaat. De beoogde datum van herindeling is 1 januari 2022.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 108
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Voor
PVV 20 Tegen
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Tegen
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 4 Tegen
50PLUS 3 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Tegen
Krol 1 Voor
Van Kooten-Arissen 1 Tegen

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:30 - 14:31

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Tijd activiteit: 13:15 - 13:16

Wetgevingsproces

 1. 4 november 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 5 november 2020

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken 

 3. 12 november 2020

  Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Zie agendapunt 10 

 4. 22 december 2020

  Herindeling van de gemeenten Beemster en Purmerend (TK 35622)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 14 januari 2021

  Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 6. 27 januari 2021

  Extra procedurevergadering commissie BiZa (groslijst controversieel verklaren) (videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 7. 28 januari 2021

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 8. 8 februari 2021

  Plenaire vergadering: Herindeling van de gemeenten Beemster en Purmerend (35622)

  Plenair debat (wetgeving)

 9. 11 februari 2021

  Plenaire vergadering: Samenvoeging van de gemeenten Landerd en Uden (35619), Samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis (35620), Samenvoeging van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk (35621), Herindeling van de gemeenten Beemster en Purmerend (35622) en Herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp (35623)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld. 

 10. 11 februari 2021

  Plenaire vergadering: EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten