Wetsvoorstel Herindeling van de gemeenten Beemster en Purmerend

Dit wetsvoorstel heeft betrekking op de herindeling van de gemeenten Beemster en Purmerend op basis van de herindelingsvariant lichte samenvoeging. Dit betekent dat de gemeentegrens van Purmerend zodanig gewijzigd wordt dat het grondgebied van Beemster aan dat van Purmerend wordt toegevoegd. Deze herindeling is op initiatief van de betrokken gemeenten zelf tot stand gekomen en leidt ertoe dat de gemeente Purmerend in nieuwe samenstelling circa 90.000 inwoners telt en een oppervlakte van 97 km² beslaat. De beoogde datum van herindeling is 1 januari 2022.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 108
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
VVD 32
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
SGP 3
DENK 3
50PLUS 3
Krol 1
Tegen
PVV 20
SP 14
PvdD 4
FVD 2
Van Kooten-Arissen 1

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 18:30 - 18:59

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:30 - 14:31

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Tijd activiteit: 13:15 - 13:16

Wetgevingsproces

 1. 4 november 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 5 november 2020

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 12 november 2020

  Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

  Procedurevergadering

 4. 22 december 2020

  Herindeling van de gemeenten Beemster en Purmerend (TK 35622)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 5. 14 januari 2021

  Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

  Procedurevergadering

 6. 27 januari 2021

  Extra procedurevergadering commissie BiZa (groslijst controversieel verklaren) (videoverbinding)

  Procedurevergadering

 7. 28 januari 2021

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 8. 8 februari 2021

  Plenaire vergadering: Herindeling van de gemeenten Beemster en Purmerend (35622)

  Plenair debat (wetgeving)

 9. 11 februari 2021

  Plenaire vergadering: Samenvoeging van de gemeenten Landerd en Uden (35619), Samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis (35620), Samenvoeging van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk (35621), Herindeling van de gemeenten Beemster en Purmerend (35622) en Herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp (35623)

  Plenair debat (wetgeving)

 10. 11 februari 2021

  Plenaire vergadering: EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

  Stemmingen

Documenten

Naar boven