Wetsvoorstel

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers

De salderingsregeling is bedoeld voor kleinverbruikers die elektriciteit invoeden op het net en wordt met name gebruikt door kleinverbruikers die zelf elektriciteit opwekken met zonnepanelen. De met zonnepanelen opgewekte stroom wordt jaarlijks verrekend met de stroom die verbruikt is, tegen hetzelfde tarief. Dit heet salderen. Deze regeling wordt vanaf 1 januari 2023 geleidelijk afgebouwd naar nul in 2031. Ook introduceert dit wetsvoorstel een verplichting voor kleinverbruikers om te beschikken over een meetinrichting die de elektriciteit die van een net wordt afgenomen en de elektriciteit die op dat net wordt ingevoed afzonderlijk kan meten.

Activiteiten

05 jul 2022
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.  De minister voor Klimaat en Energie wordt gevraagd te reageren op het alternatieve voorstel over de afbouw van de salderingsregeling dat door Holland Solar is gedaan.

16:30 - 17:30

15 feb 2022
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

15:30 - 16:00

14 sep 2021
02 feb 2021
Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard (zie Besluit bij 35718-1)

15:00 - 15:45

12 jan 2021
26 nov 2020
27 okt 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 19 november 2020 te 14.00 uur.

16:30 - 17:30

13 okt 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

15:30 - 15:35

Wetgevingsproces

08 okt 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
13 okt 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
27 okt 2020

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
19 nov 2020

Wijziging Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering afbouw salderingsregeling voor kleinverbruikers

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
26 nov 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
08 dec 2020

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
12 jan 2021

Plenaire vergadering: Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
26 jan 2021

Extra-procedurevergadering commissie EZK (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
02 feb 2021

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
02 feb 2021

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
14 apr 2021

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 sep 2021

Procedurevergadering

Procedurevergadering
01 feb 2022

Procedurevergadering EZK (digitaal)

Procedurevergadering
15 feb 2022

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 jul 2022

Procedurevergadering EZK

Procedurevergadering
06 jul 2022

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden

Plenaire vergadering: Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag (35594)

Plenair debat (wetgeving)

Plenaire vergadering: Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers (35594)

Plenair debat (wetgeving)
Meer zien

Documenten

13 okt 2020
Download Advies ECN
13 okt 2020
Download Advies ACM
13 okt 2020
Download Advies TNO
13 okt 2020
Download Advies ATR
13 okt 2020
Download Advies PWC
13 okt 2020
Download Advies KWINK
13 okt 2020
Download Rapport KEMA
13 okt 2020
Download Advies AP
Alle documenten