Wetsvoorstel Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon

Iedere werknemer heeft recht op een sociaal veilige werkomgeving. Met dit initiatiefwetsvoorstel wil de initiatiefnemer iedere werknemer een wettelijk recht op toegang tot een vertrouwenspersoon te geven. Daarnaast wordt de positie van de vertrouwenspersoon in de organisatie versterkt. Het wetsvoorstel draagt bij aan het terugdringen van ongewenst gedrag op de werkvloer en het creëren van een veilige werkomgeving voor álle werknemers.

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:15 - 13:20

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Bekijk via Debat Gemist

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:45 - 14:46

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 23 februari 2022 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Bekijk via Debat Gemist

Procedurevergadering

Besluit: Ter informatie.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Wetgevingsproces

 1. 7 oktober 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 13 oktober 2020

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 3. 1 februari 2022

  Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (digitaal)

  Procedurevergadering

 4. 10 februari 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 5. 23 februari 2022

  Voorstel van wet van het lid Maatoug tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon (35592)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 6. 28 juni 2022

  Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Procedurevergadering

 7. 30 juni 2022

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 8. 31 oktober 2022

  Plenaire vergadering: De initiatiefwet-Maatoug tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet (35592)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Documenten

Naar boven