Wetsvoorstel

Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon

Iedere werknemer heeft recht op een sociaal veilige werkomgeving. Met dit initiatiefwetsvoorstel wil de initiatiefnemer iedere werknemer een wettelijk recht op toegang tot een vertrouwenspersoon te geven. Daarnaast wordt de positie van de vertrouwenspersoon in de organisatie versterkt. Het wetsvoorstel draagt bij aan het terugdringen van ongewenst gedrag op de werkvloer en het creëren van een veilige werkomgeving voor álle werknemers.

Wetgevingsproces

07 okt 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
13 okt 2020

Procedures en brieven

Procedurevergadering
01 feb 2022

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (digitaal)

Procedurevergadering
10 feb 2022

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
23 feb 2022

Voorstel van wet van het lid Maatoug tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon (35592)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

Alle documenten