Wetsvoorstel

Derde incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaat-regelen

Dit wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit in verband met de spoedeisende maatregelen met betrekking tot COVID-19 gerelateerde uitgaven- en ontvangstenmutaties.

Activiteiten

19 okt 2020
14 okt 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 19 oktober 2020 te 16.00 uur.

13:00 - 14:30

29 sep 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

15:45 - 16:15