Wetsvoorstel Derde incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaat-regelen

Dit wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit in verband met de spoedeisende maatregelen met betrekking tot COVID-19 gerelateerde uitgaven- en ontvangstenmutaties.

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 15:20 - 15:21

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 11:00 - 12:30

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:10 - 14:11

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 19 oktober 2020 te 16.00 uur.

Tijd activiteit: 13:00 - 14:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 15:45 - 16:15

Wetgevingsproces

 1. 28 september 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 29 september 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 14 oktober 2020

  Procedurevergadering VWS (per videoconferentie)

  Procedurevergadering

 4. 19 oktober 2020

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaat-regelen) (TK 35585)

  Inbreng feitelijke vragen

 5. 19 november 2020

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 6. 3 december 2020

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

 7. 3 december 2020

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 8. 10 december 2020

  Plenaire vergadering: Hamerstuk: De Derde incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen (35585)

  Hamerstukken

 9. 20 januari 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

Documenten

Naar boven