Wetsvoorstel

Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling

Voorstel voor aanpassing van de regeling in de vennootschapsbelasting die bepaalt dat bij beëindiging van buitenlandse activiteiten de buitenlandse verliezen in Nederland aftrekbaar zijn.

Activiteiten

24 sep 2020
Procedurevergadering

10:00 - 11:00

17 sep 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

14:45 - 14:50

Wetgevingsproces

15 sep 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
17 sep 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Extra regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
24 sep 2020

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering