Wetsvoorstel

Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Er worden drie maatregelen uit het pensioenakkoord uitgewerkt in dit wetsvoorstel. De Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling, de Wet op het financieel toezicht, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 worden hiervoor gewijzigd.
Voor deelnemers aan een pensioenregeling wordt het mogelijk om tot 10% van het door hun opgebouwde pensioen ineens te kunnen opnemen op de pensioeningangsdatum. Het wetsvoorstel regelt verder ook een gedeeltelijke vrijstelling van de RVU-heffing (heffing over regelingen voor vervroegde uittreding) en een uitbreiding van het verlofsparen zodat werknemers op een gezonde manier hun pensioen kunnen halen.

Activiteiten

08 sep 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 22 september 2020 te 14.00 uur.

16:30 - 17:30

Wetgevingsproces

03 sep 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
08 sep 2020

Procedures en brieven

Procedurevergadering
10 sep 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
22 sep 2020

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling, de Wet op het financieel toezicht, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met de introductie van de mogelijkheid om een deel van de waarde van de aanspraken op ouderdomspensioen of op periodieke uitkeringen van oudedagsvoorzieningen in de derde pijler op de ingangsdatum daarvan te laten afkopen, de tijdelijke versoepeling van de pseudo-eindheffing bij regelingen voor vervroegde uittreding en de uitbreiding van de fiscale ruimte voor het sparen van bovenwettelijk verlof (Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen) - 35555

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Documenten

Alle documenten