Wetsvoorstel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake corona maatregelen)

Doel van het wetsvoorstel is om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenland-se Zaken en Koninkrijksrelaties. Aangezien uitvoering van de spoedeisende maatregelen die in deze derde incidentele suppletoire begroting zijn opgenomen van dusdanig belang zijn voor het Rijk dat niet gewacht kan worden op formele autorisatie van beide Kamers der Staten-Generaal, zal het kabinet de uitvoering van de maatregelen starten voordat deze autorisatie is gegeven. Hiermee wordt gehandeld conform lid 2 van artikel 2.27 van de Comptabiliteitswet 2016.

Activiteiten

In afwachting van de antwoorden van de regering op de lijst met vragen.

19 nov 2020
03 sep 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen ten behoeve van het verslag over dit wetsvoorstel vaststellen op donderdag 10 september 2020 te 14.00 uur

11:30 - 12:30

Debat terugkijken
02 sep 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

13:45 - 13:46

Wetgevingsproces

31 aug 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
02 sep 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
03 sep 2020

Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
10 sep 2020

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake corona maatregelen) (TK 35553)

Inbreng feitelijke vragen
19 nov 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
26 nov 2020

Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
26 nov 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
03 dec 2020

Plenaire vergadering: Hamerstuk: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake corona maatregelen) (35553)

Hamerstukken
Meer zien

Documenten

Alle documenten