Wetsvoorstel

Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de organisatie van de regionale tuchtcolleges en tot het aanbrengen van enkele andere wijzigingen

Voorgesteld wordt om het aantal regionale tuchtcolleges van vijf terug te brengen tot drie. Hier wordt invulling gegeven door twee regionale tuchtcolleges (Groningen en Den Haag) op te heffen en het regionale tuchtcollege van Eindhoven naar ‘s-Hertogenbosch te verplaatsen.
Het wetsvoorstel heeft voorts betrekking op de volgende onderwerpen: de bevoegdheidsregeling; wijziging van de verhouding tussen leden en plaatsvervangers; afschaffing van de functie van plaatsvervangend secretaris; de interne regeling van de werkzaamheden in de tuchtcolleges.

Activiteiten

17 dec 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

15:10 - 15:15

09 sep 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 30 september 2020 te 14.00 uur.

10:15 - 12:00

02 sep 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

13:45 - 13:46

Datum volgt
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de organisatie van de regionale tuchtcolleges en tot het aanbrengen van enkele andere wijzigingen (35547)

Wetgevingsproces

31 aug 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
02 sep 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
09 sep 2020

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
30 sep 2020

Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de organisatie van de regionale tuchtcolleges en tot het aanbrengen van enkele andere wijzigingen - 35547

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
16 dec 2020

Procedurevergadering VWS (via videoverbinding)

Procedurevergadering
17 dec 2020

Plenaire vergadering: Extra Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
27 jan 2021

Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
03 feb 2021

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering

Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de organisatie van de regionale tuchtcolleges en tot het aanbrengen van enkele andere wijzigingen (35547)

Plenair debat
Meer zien

Documenten

Alle documenten