Wetsvoorstel Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake financiering meerkosten programmering landelijke publieke omroep en begeleidingsgesprekken jeugdwerkloosheid in verband met COVID-19

Deze vijfde incidentele suppletoire begroting wijzigt de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 in verband met uitgaven inzake coronamaatregelen.

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 149
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
VVD 32
PVV 20
D66 19
CDA 19
SP 14
GroenLinks 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 4
SGP 3
DENK 3
50PLUS 3
FVD 2
Van Kooten-Arissen 1
Krol 1
Voor

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 15:05 - 17:15

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 16:00 - 16:15

Procedurevergadering

Besluit: De regering wordt verzocht om een schriftelijke appreciatie op het amendement van het lid Van den Hul over middelen voor het School Ex-programma (Kamerstuk 35 543, nr. 3). Na ommekomst van de reactie wordt het wetsvoorstel aangemeld voor de stemmingslijst, tenzij zich sprekers melden voor een debat.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 25 september a.s. 10.00 uur.

Tijd activiteit: 14:15 - 14:45

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 13:45 - 13:46

Wetgevingsproces

 1. 31 augustus 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 2 september 2020

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 10 september 2020

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 4. 25 september 2020

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake financiering meerkosten programmering landelijke publieke omroep en begeleidingsgesprekken jeugdwerkloosheid in verband met COVID-19)

  Inbreng feitelijke vragen

 5. 5 november 2020

  Procedurevergadering (videoconferentie)

  Procedurevergadering

 6. 10 november 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 7. 8 december 2020

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

Documenten

Naar boven