Gang

Wetsvoorstel Wij­zi­ging van de Over­le­ve­rings­wet

In een zogenoemd kaderbesluit van de Europese Unie zijn regels opgenomen over het Europees aanhoudingsbevel en over de overlevering van personen tussen de justitiële autoriteiten van de lidstaten. Nederland heeft dat kaderbesluit in 2004 omgezet in de Overleveringswet. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft sindsdien verschillende uitspraken gedaan over dat kaderbesluit en daarbij de verplichtingen van de lidstaten verduidelijkt. De Overleveringswet bleek in een aantal gevallen niet in lijn met de uitleg van het Hof van Justitie.
Het wetvoorstel beoogt vooral de Overleveringswet in overeenstemming te brengen met deze arresten van het Hof van Justitie. Het wetsvoorstel wordt daarom beschouwd als een ‘herimplementatie’ van het Europese kaderbesluit. Het voorstel voorziet daarnaast, naar aanleiding van de inmiddels in de praktijk opgedane ervaring met overlevering, in een aantal andere wijzigingen van de Overleveringswet en de Uitleveringswet.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 127
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Fracties Zetels Voor/Tegen Niet deelgenomen
VVD 32 Voor
PVV 20 Tegen
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 4 Voor
50PLUS 3 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Niet deelgenomen
Krol 1 Voor
Van Kooten-Arissen 1 Voor

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor de stemmingen van donderdag 11 februari 2021.

Tijd activiteit: 15:50 - 16:15

E-mailprocedure

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk.

Tijd activiteit: 14:00 - 14:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 1 februari 2021.

Tijd activiteit: 13:00 - 15:30

Algemeen overleg

Tijd activiteit: 19:00 - 21:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 8 oktober 2020.

Tijd activiteit: 15:30 - 17:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Tijd activiteit: 15:05 - 16:00

Wetgevingsproces

 1. 20 juli 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 1 september 2020

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid 

 3. 3 september 2020

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 4. 9 september 2020

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 8 oktober 2020. 

 5. 1 oktober 2020

  Verzoek uitstel inbreng verslag Wijziging Overleveringswet 35535 op 8 oktober 2020

  E-mailprocedure

 6. 8 oktober 2020

  Wijziging van de Overleveringswet (35535) (tot nader order uitgesteld)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 7. 27 oktober 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 8. 4 november 2020

  Procedures en brieven (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

 9. 30 november 2020

  JBZ-raad 2 december 2020

  Inbreng schriftelijk overleg

 10. 1 december 2020

  JBZ-raad 2 december 2020 (is omgezet in een schriftelijk overleg op 30 november 2020)

  Algemeen overleg

 11. 20 januari 2021

  Extra procedurevergadering Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 12. 28 januari 2021

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 1 februari 2021. 

 13. 1 februari 2021

  Wijziging van de Overleveringswet (35535)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 14. 4 februari 2021

  Wetsvoorstel Wijziging van de Overleveringswet (35535) aanmelden als hamerstuk

  E-mailprocedure

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk. 

 15. 9 februari 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor de stemmingen van donderdag 11 februari 2021. 

 16. 11 februari 2021

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 10 februari)

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten