Wetsvoorstel

Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Urgendamiddelen

Deze incidentele suppletoire begroting wijzigt de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in verband met Urgendamiddelen.

Het gaat hierbij om een pakket aan maatregelen dat toeziet op het verminderen van energiegebruik bij huishoudens bij zowel koopwoningen als huurwoningen en een subsidie ter ondersteuning aan de stichting Urgenda.

Wetgevingsproces

08 jul 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
03 sep 2020

Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Meer zien

Documenten

Alle documenten