Wetsvoorstel

Wijziging van de Gemeentewet in verband met differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig

Het wetsvoorstel maakt het voor gemeenten mogelijk het parkeertarief ook afhankelijk te stellen van de hoeveelheid uitgestoten uitlaatgassen van een voertuig, met als doel het verbeteren van de luchtkwaliteit in de gemeente. Deze differentiatie kan worden toegepast op tarieven voor parkeerplekken, parkeervergunningen en laadplekken.

Activiteiten

22 jun 2022
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:55 - 13:56

02 feb 2022
Procedurevergadering

Besluit: De nota naar aanleiding van het verslag afwachten en de staatssecretaris verzoeken hierbij spoed te betrachten.

12:15 - 13:15

02 feb 2021
Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard (zie Besluit bij 35718-1)

15:00 - 15:45

Debat terugkijken
09 sep 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 23 september 2020.

10:15 - 11:15

01 sep 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

15:05 - 16:00

Wetgevingsproces

08 jul 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
01 sep 2020

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
09 sep 2020

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
23 sep 2020

Wijziging van de Gemeentewet in verband met differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
25 jan 2021

Extra-procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)(via videoverbinding)

Procedurevergadering
02 feb 2021

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
02 feb 2022

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat (hybride)

Procedurevergadering
22 jun 2022

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
22 jun 2022

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Week 37

Plenaire vergadering: Wijziging van de Gemeentewet in verband met differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig (35519)

Plenair debat (wetgeving)
Meer zien

Documenten

16 jun 2022
Download Beslisnotas
Alle documenten