Wetsvoorstel

Wetsvoorstel bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg

Voor een effectievere aanpak van fraude in de zorg is het soms noodzakelijk dat instanties (bijzondere) persoonsgegevens kunnen uitwisselen. Informatie die de ene instantie heeft kan namelijk noodzakelijk zijn voor een andere instantie om fraude in de zorg in de eigen gemeente of eigen domein aan te pakken. Dit wetsvoorstel biedt hier grondslagen voor en bestaat uit twee onderdelen: het Waarschuwingsregister Zorg en het Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ).

Activiteiten

Het wetsvoorstel is controversieel verklaard. De behandeling ligt stil.
08 sep 2021
02 feb 2021
Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard (zie Besluit bij 35718-1)

15:00 - 15:45

Debat terugkijken
17 dec 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

15:10 - 15:15

09 sep 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op 23 september 2020 te 14.00 uur.

10:15 - 12:00

03 sep 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

14:45 - 14:50

Wetgevingsproces

03 jul 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
03 sep 2020

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
09 sep 2020

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
23 sep 2020

Bepalingen over gegevensuitwisseling ter bevordering van samenwerking binnen het zorgdomein en van doelmatige en rechtmatige zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg) - 35515

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
16 dec 2020

Procedurevergadering VWS (via videoverbinding)

Procedurevergadering
17 dec 2020

Plenaire vergadering: Extra Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
27 jan 2021

Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
02 feb 2021

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
08 sep 2021

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden

Plenaire vergadering: Bepalingen over gegevensuitwisseling ter bevordering van samenwerking binnen het zorgdomein en van doelmatige en rechtmatige zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg) (35515)

Plenair debat (wetgeving)
Meer zien

Documenten

Alle documenten