Gang

Wetsvoorstel Wetsvoorstel bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg

Voor een effectievere aanpak van fraude in de zorg is het soms noodzakelijk dat instanties (bijzondere) persoonsgegevens kunnen uitwisselen. Informatie die de ene instantie heeft kan namelijk noodzakelijk zijn voor een andere instantie om fraude in de zorg in de eigen gemeente of eigen domein aan te pakken. Dit wetsvoorstel biedt hier grondslagen voor en bestaat uit twee onderdelen: het Waarschuwingsregister Zorg en het Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ).

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 150
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 34 Voor
D66 24 Voor
PVV 17 Voor
CDA 14 Voor
PvdA 9 Voor
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Voor
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Voor
DENK 3 Voor
Groep Van Haga 3 Voor
JA21 3 Voor
SGP 3 Voor
Volt 2 Voor
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Voor
Fractie Den Haan 1 Voor
Gündogan 1 Voor
Omtzigt 1 Voor

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 15:00 - 16:00

Stemmingen

Besluit: Stemming uitgesteld.

Tijd activiteit: 15:00 - 15:45

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 13:35 - 15:45

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

Tijd activiteit: 16:40 - 21:46

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 12:00 - 13:00

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 12:30 - 12:31

Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard (zie Besluit bij 35718-1)

Tijd activiteit: 15:00 - 15:45

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 15:10 - 15:15

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op 23 september 2020 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 10:15 - 12:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd activiteit: 14:45 - 14:50

Wetgevingsproces

 1. 3 juli 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 3 september 2020

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

 3. 9 september 2020

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op 23 september 2020 te 14.00 uur. 

 4. 23 september 2020

  Bepalingen over gegevensuitwisseling ter bevordering van samenwerking binnen het zorgdomein en van doelmatige en rechtmatige zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg) - 35515

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 16 december 2020

  Procedurevergadering VWS (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 6. 17 december 2020

  Plenaire vergadering: Extra Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 7. 27 januari 2021

  Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Controversieel verklaren. 

 8. 2 februari 2021

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Controversieel verklaard (zie Besluit bij 35718-1) 

 9. 8 september 2021

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 10. 13 oktober 2021

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 11. 27 januari 2022

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 12. 14 februari 2023

  Plenaire vergadering: Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg (35515) (1e termijn)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeling wordt voortgezet. 

 13. 14 maart 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 14. 16 maart 2023

  Plenaire vergadering: Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg (35515) (re- en dupliek)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen. 

 15. 22 maart 2023

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

 16. 4 april 2023

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Stemming uitgesteld. 

 17. 4 april 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 18. 5 april 2023

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 19. 11 april 2023

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Stemming uitgesteld. 

 20. 18 april 2023

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten