Wetsvoorstel

Wetsvoorstel bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg

Voor een effectievere aanpak van fraude in de zorg is het soms noodzakelijk dat instanties (bijzondere) persoonsgegevens kunnen uitwisselen. Informatie die de ene instantie heeft kan namelijk noodzakelijk zijn voor een andere instantie om fraude in de zorg in de eigen gemeente of eigen domein aan te pakken. Dit wetsvoorstel biedt hier grondslagen voor en bestaat uit twee onderdelen: het Waarschuwingsregister Zorg en het Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ).

Activiteiten

09 sep 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op 23 september 2020 te 14.00 uur.

10:15 - 12:00

03 sep 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

14:45 - 14:50

Wetgevingsproces

03 jul 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
03 sep 2020

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
09 sep 2020

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
23 sep 2020

Bepalingen over gegevensuitwisseling ter bevordering van samenwerking binnen het zorgdomein en van doelmatige en rechtmatige zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg) - 35515

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Documenten

Alle documenten