Wetsvoorstel

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten in verband met het versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen

Het wetsvoorstel beoogt de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen te versterken. Het gaat daarbij om de kaderstellende en controlerende rol van gemeenteraden, provinciale staten en algemene besturen van waterschappen bij de uitvoering van taken in gemeenschappelijke regelingen. Om de versterking te bereiken, wordt een aantal bestaande instrumenten van de volksvertegenwoordiging aangepast en aangevuld. Daarnaast richt het wetsvoorstel zich op het vergroten van participatiemogelijkheden van burgers en belanghebbenden bij de besluitvorming in gemeenschappelijke regelingen.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 34
D66 24
PVV 17
CDA 15
PvdA 9
GroenLinks 8
ChristenUnie 5
FVD 5
DENK 3
Groep Van Haga 3
JA21 3
SGP 3
Volt 3
BBB 1
Tegen
SP 9
PvdD 6
BIJ1 1
Afwezig
Fractie Den Haan 1

Activiteiten

01 jun 2021
25 mei 2021
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten in verband met het versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen (35513)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

16:30 - 18:15

Debat terugkijken
15 apr 2021
Procedurevergadering

Besluit: Het wetsvoorstel is op 14 januari 2021 aangemeld voor plenaire behandeling.

12:30 - 14:00

28 jan 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:30 - 14:31

03 sep 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 29 oktober 2020 te 14.00 uur.

11:30 - 12:30

Debat terugkijken
01 sep 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

15:05 - 16:00

Wetgevingsproces

01 jul 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
01 sep 2020

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
03 sep 2020

Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
29 okt 2020

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten in verband met het versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen (TK 35513)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14 jan 2021

Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
27 jan 2021

Extra procedurevergadering commissie BiZa (groslijst controversieel verklaren) (videoverbinding)

Procedurevergadering
28 jan 2021

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
15 apr 2021

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
25 mei 2021

Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten in verband met het versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen (35513)

Plenair debat
01 jun 2021

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

21 mei 2021
Download Sprekerslijst
Alle documenten