Gang

Wetsvoorstel Maatregelen tegen overlastgevende vreemdelingen

Een novelle is een wetsvoorstel dat een ander wetsvoorstel dat bij de Eerste Kamer ligt, verbetert of aanvult. In dit geval gaat het om een novelle waarbij het wetsvoorstel terugkeer en vreemdelingenbewaring (Wtvb) wordt aangepast. Het geeft onder meer de directeur van een inrichting voor vreemdelingenbewaring de bevoegdheid om bij ernstige orde- en veiligheidsproblemen een lock down in te stellen. In het geval van zo’n lock down kunnen vreemdelingen gedurende 23 uur per dag worden opgesloten in hun cel. De lock down kan maximaal zes weken duren.

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 15:35 - 16:15

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 13:00 - 14:30

Procedurevergadering

Besluit: Het wetsvoorstel is controversieel verklaard.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard (zie Besluit bij 35718-1)

Tijd activiteit: 15:00 - 15:45

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 10 september 2020.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Tijd activiteit: 12:30 - 12:31

Wetgevingsproces

 1. 22 juni 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 25 juni 2020

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 2 juli 2020

  Procedures en brieven (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

 4. 10 september 2020

  Wijziging van de Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring met het oog op het handhaven van de mogelijkheden om maatregelen te nemen ten aanzien van overlastgevende vreemdelingen (35501)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 5. 20 januari 2021

  Extra procedurevergadering Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

 6. 2 februari 2021

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

 7. 10 februari 2021

  Procedures en brieven (videoverbinding)

  Procedurevergadering

 8. 20 januari 2022

  Procedures en brieven (hybride)

  Procedurevergadering

 9. 25 januari 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 10. 2 februari 2023

  Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring met het oog op het handhaven van de mogelijkheden om maatregelen te nemen ten aanzien van overlastgevende vreemdelingen (35501)

  Plenair debat (wetgeving)

Documenten

Naar boven