Wetsvoorstel

Maatregelen tegen overlastgevende vreemdelingen

Een novelle is een wetsvoorstel dat een ander wetsvoorstel dat bij de Eerste Kamer ligt, verbetert of aanvult. In dit geval gaat het om een novelle waarbij het wetsvoorstel terugkeer en vreemdelingenbewaring (Wtvb) wordt aangepast. Het geeft onder meer de directeur van een inrichting voor vreemdelingenbewaring de bevoegdheid om bij ernstige orde- en veiligheidsproblemen een lock down in te stellen. In het geval van zo’n lock down kunnen vreemdelingen gedurende 23 uur per dag worden opgesloten in hun cel. De lock down kan maximaal zes weken duren.

Activiteiten

In afwachting van de nota naar aanleiding van het verslag.
02 jul 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 10 september 2020.

10:00 - 11:00

25 jun 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

12:30 - 12:31

Wetgevingsproces

22 jun 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
25 jun 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
02 jul 2020

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
10 sep 2020

Wijziging van de Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring met het oog op het handhaven van de mogelijkheden om maatregelen te nemen ten aanzien van overlastgevende vreemdelingen (35501)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Documenten

Alle documenten