Wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020 (Eerste incidentele suppletoire begroting inzake beschikbaarheidsvergoeding voor het openbaar vervoer)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2020 van het Infrastructuurfonds. Het gaat om een extra uitgave uit het Infrastructuurfonds die samenhangt met de gevolgen van de coronacrisis. Het kabinet heeft de openbaar vervoerbedrijven (ov) gevraagd om weer een volwaardige dienstregeling aan te bieden, terwijl de reizigersaantallen nog beperkt zijn. Omdat daardoor ook de inkomsten van de ov-bedrijven nog beperkt zijn, hoort bij dat verzoek van het kabinet een financiële vergoeding. De regeling kost naar verwachting circa 1,5 miljard euro en loopt tot het einde van 2020.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 150
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Voor
VVD 32
PVV 20
CDA 19
D66 19
SP 14
GroenLinks 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 4
50PLUS 3
DENK 3
SGP 3
FVD 2
Groep Krol/vKA 2
Van Haga 1
Tegen

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 14:10 - 15:30

Bekijk via Debat Gemist

Wetgevingsoverleg

Beschikbaarheidsvergoeding ov-bedrijven

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 18:30 - 21:00

Bekijk via Debat Gemist

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag houdende een lijst van vragen vaststellen op 22 juni 2020.  Aanmelden voor plenaire behandeling in de vorm van een wetgevingsoverleg of plenair debat voor het zomerreces (onder voorbehoud van zaalcapaciteit).

Tijd activiteit: 10:15 - 11:45

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 15:45 - 16:15

Wetgevingsproces

 1. 12 juni 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 16 juni 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 17 juni 2020

  Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoconferentie)

  Procedurevergadering

 4. 22 juni 2020

  Beschikbaarheidsvergoeding ov-bedrijven

  Inbreng feitelijke vragen

 5. 30 juni 2020

  Beschikbaarheidsvergoeding ov-bedrijven

  Wetgevingsoverleg

 6. 1 juli 2020

  Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoconferentie)

  Procedurevergadering

 7. 2 juli 2020

  Plenaire vergadering: Aansluitend: STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 1 juli)

  Stemmingen

Documenten

Naar boven