Wetsvoorstel

Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen

Het voorstel bevat een groot aantal wijzigingen van de Kieswet. Belangrijkste onderdeel is de introductie van een nieuwe manier voor de vaststelling van verkiezingsuitslagen. Hierbij wordt de mogelijkheid van centrale stemopneming waarmee sinds 2014 is ge√ęxperimenteerd in de Kieswet opgenomen. Verder bevat het voorstel wijzigingen die betrekking hebben op het stemmen vanuit het buitenland en een aantal meer technische aanpassingen die onder meer voortvloeien uit eerdere adviezen van de Kiesraad.

Activiteiten

In afwachting van de nota naar aanleiding van het verslag.
09 sep 2021
08 sep 2021
25 jun 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op dinsdag 14 juli 2020 te 14.00 uur.

11:30 - 12:30

16 jun 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

15:45 - 16:15

Wetgevingsproces

11 jun 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
16 jun 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
25 jun 2020

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (via videoverbinding)

Procedurevergadering
14 jul 2020

Wijziging van de Kieswet in verband met de aanpassing van de procedure voor de vaststelling van verkiezingsuitslagen alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet, de Waterschapswet, de Mediawet 2008 en de Mediawet BES (Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen) (TK 35489)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
27 jan 2021

Extra procedurevergadering commissie BiZa (groslijst controversieel verklaren) (videoverbinding)

Procedurevergadering
08 jul 2021

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
08 sep 2021

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
09 sep 2021

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Meer zien

Documenten

11 jun 2020
Download Advies Bonaire
11 jun 2020
Download Advies NVVB
11 jun 2020
Download Advies Kiesraad
11 jun 2020
Download Advies VNG
Alle documenten