Gang

Wetsvoorstel Derde incidentele suppletoire begroting inzake liquiditeitssteun 2e tranche voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Het wetsvoorstel strekt ertoe wijzigingen aan te brengen in de begroting van Koninkrijksrelaties voor het jaar 2020 in verband met de tweede tranche liquiditeitssteun aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten in het kader van Covid-19.

Wetgevingsproces

 1. 26 mei 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 27 mei 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. 

 3. 3 juni 2020

  Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake liquiditeitssteun 2e tranche voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten) (TK 35474)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 4. 4 juni 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 5. 11 juni 2020

  Plenaire vergadering: Hamerstuk: Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake liquiditeitssteun 2e tranche voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten) (35474)

  Hamerstukken

  Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen. 

 6. 17 juni 2020

  Procedurevergadering van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

  Procedurevergadering

  Besluit: Reeds aangemeld als hamerstuk.