Wetsvoorstel

Slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2019

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken over 2019 opgenomen.

Activiteiten

23 sep 2020
23 jun 2020
Wetgevingsoverleg

WGO Jaarverslagen en Slotwetten over het jaar 2019 TK 35470 Hfst. I de Koning, Hfst. VII het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, B het Gemeentefonds en C het Provinciefonds

16:30 - 19:00

23 jun 2020
Stemmingen

15:00 - 16:00

17 jun 2020
16 jun 2020
10 jun 2020
04 jun 2020
Technische briefing

Algemene Rekenkamer over Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid (via videoverbinding)

13:00 - 14:00

28 mei 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is reeds vastgesteld op donderdag 28 mei 2020 om 14.00 uur.

12:00 - 12:45

28 mei 2020
28 mei 2020
20 mei 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

15:25 - 15:30

Wetgevingsproces

20 mei 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
20 mei 2020

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
28 mei 2020

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019 vragen aan de Rekenkamer

Inbreng feitelijke vragen
28 mei 2020

De Slotwet 2019, het Jaarverslag 2019 en het rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019

Inbreng schriftelijk overleg
28 mei 2020

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (per videoverbinding)

Procedurevergadering
28 mei 2020

Procedurevergadering

Procedurevergadering
28 mei 2020

Slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019 (35470-VI)

Inbreng feitelijke vragen
28 mei 2020

Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid (vragen aan regering) (35470-VI-2)

Inbreng feitelijke vragen
28 mei 2020

Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid (vragen aan Algemene Rekenkamer) (35470-VI-2)

Inbreng feitelijke vragen
28 mei 2020

Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019 (35470-VI-1)

Inbreng feitelijke vragen
28 mei 2020

Slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2019

Inbreng feitelijke vragen
28 mei 2020

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Inbreng feitelijke vragen
28 mei 2020

Jaarverslag Ministerie van Buitenlandse Zaken 2019

Inbreng feitelijke vragen
28 mei 2020

Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019 (TK 35470-VII-1)

Inbreng feitelijke vragen
28 mei 2020

ARK-rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (TK 35470-VII-2) (vragen aan de Algemene Rekenkamer)

Inbreng feitelijke vragen
28 mei 2020

ARK-rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (TK 35470-VII-2) (vragen aan de regering)

Inbreng feitelijke vragen
28 mei 2020

Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019 (TK 34570-VII)

Inbreng feitelijke vragen
04 jun 2020

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
04 jun 2020

Algemene Rekenkamer over Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid (via videoverbinding)

Technische briefing
10 jun 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
11 jun 2020

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
11 jun 2020

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (per videoverbinding)

Procedurevergadering
15 jun 2020

Verantwoordingsstukken Ministerie van Buitenlandse Zaken

Inbreng schriftelijk overleg
16 jun 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
16 jun 2020

Jaarverslag en Slotwet 2019

Wetgevingsoverleg
17 jun 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
22 jun 2020

Procedurevergadering

Procedurevergadering
23 jun 2020

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
23 jun 2020

WGO Jaarverslagen en Slotwetten over het jaar 2019 TK 35470 Hfst. I de Koning, Hfst. VII het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, B het Gemeentefonds en C het Provinciefonds

Wetgevingsoverleg
25 jun 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
29 jun 2020

Consulaire Zaken

Notaoverleg
30 jun 2020

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
02 sep 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
03 sep 2020

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
23 sep 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Meer zien

Documenten

Alle documenten