Wetsvoorstel

Slotwet Deltafonds 2019

Het jaarverslag bevat het verzoek tot déchargeverlening over het in 2019 gevoerde financiële beheer met betrekking tot de uitvoering van de begroting van het Deltafonds. De slotwet bevat de laatste wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten over 2019.

Wetgevingsproces

20 mei 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
20 mei 2020

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
28 mei 2020

Feitelijke vragen aan de Regering en/of aan de Algemene Rekenkamer (AR) over het rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Deltafonds (J)

Inbreng feitelijke vragen
28 mei 2020

Jaarverslag Deltafonds 2019

Inbreng feitelijke vragen
Meer zien