Wetsvoorstel

Wet hardheidsaanpassing Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir)

Voorstel voor het uitbreiden van de hardheidsclausule en het invoeren van een hardheidsregeling en een vangnetbepaling in de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen. Het doel is ouders tegemoet te komen die de voorbije jaren in de problemen zijn gekomen door wetgeving, beleid en rechtspraak rond de kinderopvangtoeslag en voor de toekomst bepaalde hardheden in het toeslagensysteem weg te nemen of te verzachten.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 4
50PLUS 3
DENK 3
SGP 3
FVD 2
Groep Krol/vKA 2
Van Haga 1

Activiteiten

18 jun 2020
17 jun 2020
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wet hardheidsaanpassing Awir (35468) (voortzetting antwoord 1e termijn)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

16:30 - 20:59

Debat terugkijken
10 jun 2020
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wet hardheidsaanpassing Awir (35468) (1e termijn)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

17:05 - 22:55

09 jun 2020
04 jun 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:00 - 14:01

03 jun 2020
Technische briefing

Technische briefing over de Wet hardheidsaanpassing Awir (35468)

09:45 - 10:45

Debat terugkijken
03 jun 2020
Procedurevergadering

Besluit: Onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de Nota naar aanleiding van het verslag aanmelden voor plenaire behandeling, welke is voorzien op woensdag 10 juni 2020.

11:00 - 11:45

26 mei 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

15:30 - 16:00

Wetgevingsproces

25 mei 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
26 mei 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
03 jun 2020

Technische briefing over de Wet hardheidsaanpassing Awir (35468)

Technische briefing
03 jun 2020

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
03 jun 2020

Wet hardheidsaanpassing Awir

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
04 jun 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
09 jun 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
10 jun 2020

Plenaire vergadering: Wet hardheidsaanpassing Awir (35468) (1e termijn)

Plenair debat
17 jun 2020

Plenaire vergadering: Wet hardheidsaanpassing Awir (35468) (voortzetting antwoord 1e termijn)

Plenair debat
18 jun 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het debat over de Europese top van 19 juni 2020 en over de Wet hardheidsaanpassing Awir (35468)

Stemmingen
Meer zien

Documenten

05 jun 2020
Download Sprekerslijst
18 jun 2020
Download Eindtekst 35468
Alle documenten