Wetsvoorstel Wet hardheidsaanpassing Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir)

Voorstel voor het uitbreiden van de hardheidsclausule en het invoeren van een hardheidsregeling en een vangnetbepaling in de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen. Het doel is ouders tegemoet te komen die de voorbije jaren in de problemen zijn gekomen door wetgeving, beleid en rechtspraak rond de kinderopvangtoeslag en voor de toekomst bepaalde hardheden in het toeslagensysteem weg te nemen of te verzachten.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 150
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Voor
VVD 32
PVV 20
D66 19
CDA 19
SP 14
GroenLinks 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 4
SGP 3
DENK 3
50PLUS 3
FVD 2
Groep Krol/vKA 2
Van Haga 1
Tegen

Activiteiten

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 16:30 - 20:59

Bekijk via Debat Gemist

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

Tijd activiteit: 17:05 - 22:55

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:45 - 16:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:00 - 14:01

Procedurevergadering

Besluit: Onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de Nota naar aanleiding van het verslag aanmelden voor plenaire behandeling, welke is voorzien op woensdag 10 juni 2020.

Tijd activiteit: 11:00 - 11:45

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

Tijd activiteit: 15:30 - 16:00

Wetgevingsproces

 1. 25 mei 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 26 mei 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 3 juni 2020

  Technische briefing over de Wet hardheidsaanpassing Awir (35468)

  Technische briefing

 4. 3 juni 2020

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

 5. 3 juni 2020

  Wet hardheidsaanpassing Awir

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 6. 4 juni 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 7. 9 juni 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 8. 10 juni 2020

  Plenaire vergadering: Wet hardheidsaanpassing Awir (35468) (1e termijn)

  Plenair debat (wetgeving)

 9. 17 juni 2020

  Plenaire vergadering: Wet hardheidsaanpassing Awir (35468) (voortzetting antwoord 1e termijn)

  Plenair debat (wetgeving)

 10. 18 juni 2020

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het debat over de Europese top van 19 juni 2020 en over de Wet hardheidsaanpassing Awir (35468)

  Stemmingen

Documenten

Naar boven