Wetsvoorstel

Uitvoeringswet EU-zeehavenverordening

Het wetsvoorstel strekt tot uitvoering van bovengenoemde verordening. De verordening bevat regels voor de voorwaarden met betrekking tot het verrichten van havendiensten en de toegang tot de markt voor deze diensten, en stelt regels over de transparantie van financiële relaties tussen overheden enerzijds, en havenbeheerders en havendienstverleners anderzijds. Voorts schrijft de verordening voor dat lidstaten voorzien in een regeling voor de behandeling van klachten die toeziet op de toepassing van de verordening.

Activiteiten

03 jun 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 29 juni 2020.

10:15 - 11:45

20 mei 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

15:25 - 15:30

Wetgevingsproces

19 mei 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
20 mei 2020

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
03 jun 2020

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoconferentie)

Procedurevergadering
29 jun 2020

Uitvoering EU-Verordening tot vaststelling kader voor het verrichten van havendiensten

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Documenten

Alle documenten