Gang

Wetsvoorstel Uitvoeringswet EU-zeehavenverordening

Het wetsvoorstel strekt tot uitvoering van bovengenoemde verordening. De verordening bevat regels voor de voorwaarden met betrekking tot het verrichten van havendiensten en de toegang tot de markt voor deze diensten, en stelt regels over de transparantie van financiële relaties tussen overheden enerzijds, en havenbeheerders en havendienstverleners anderzijds. Voorts schrijft de verordening voor dat lidstaten voorzien in een regeling voor de behandeling van klachten die toeziet op de toepassing van de verordening.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 126
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Voor
PVV 20 Tegen
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 4 Voor
50PLUS 3 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Tegen
Krol 1 Tegen
Van Haga 1 Tegen
Van Kooten-Arissen 1 Voor

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 15:00 - 15:35

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 18:30 - 18:45

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:45 - 13:50

Procedurevergadering

Besluit: Als hamerstuk aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 29 juni 2020.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:45

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Tijd activiteit: 15:25 - 15:30

Wetgevingsproces

 1. 19 mei 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 20 mei 2020

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat 

 3. 3 juni 2020

  Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoconferentie)

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 29 juni 2020. 

 4. 29 juni 2020

  Uitvoering EU-Verordening tot vaststelling kader voor het verrichten van havendiensten

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 9 september 2020

  Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

  Procedurevergadering

  Besluit: Als hamerstuk aanmelden voor plenaire behandeling. 

 6. 10 september 2020

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 7. 27 oktober 2020

  Plenaire vergadering: Uitvoeringswet EU-zeehavenverordening (35463)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld. 

 8. 3 november 2020

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten