Wetsvoorstel

Wijziging van de Mijnbouwwet

Met dit wetsvoorstel worden bepalingen uit de Mijnbouwwet over het verwijderen en hergebruiken van mijnbouwinfrastructuur en de in dat kader te stellen financiële zekerheden verduidelijkt, geactualiseerd en aangevuld. Om een te snelle afname van de opsporing en winning van de resterende gas- en oliereserves af te remmen, bevat dit wetsvoorstel een verbetering van de bestaande regeling voor stimulering van mijnbouwactiviteiten, zoals die nu nog geldt voor het Nederlands deel van het continentaal plat.

Activiteiten

03 jun 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 25 juni 2020 te 12.00 uur.

12:30 - 13:30

20 mei 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

15:25 - 15:30

Wetgevingsproces

19 mei 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
20 mei 2020

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
03 jun 2020

Procedurevergadering (via videoconferentie)

Procedurevergadering
25 jun 2020

Wijziging van de Mijnbouwwet (het verwijderen of hergebruiken van mijnbouwwerken en investeringsaftrek)(35462)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)