Wetsvoorstel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake extra maatregelen Caribisch Nederland i.v.m. COVID-19)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2020 van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII). Het gaat om een extra besteding van in totaal € 2,73 miljoen in 2020 voor respectievelijk het verbeteren van de ferryverbinding tussen Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten (€ 2,0 miljoen), en voor investeringen op het gebied van de watervoorziening op de eilanden (€ 0,73 miljoen).

Activiteiten

25 jun 2020
Hamerstukken

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

10:15 - 10:16

18 jun 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:30 - 13:31

17 jun 2020
Procedurevergadering

Besluit: Als hamerstuk aanmelden voor plenaire behandeling.

10:15 - 11:45

03 jun 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 10 juni 2020.

10:15 - 11:45

19 mei 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

15:30 - 16:01

Wetgevingsproces

14 mei 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
19 mei 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
03 jun 2020

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoconferentie)

Procedurevergadering
10 jun 2020

Incidentele suppletoire begroting inzake extra maatregelen Caribisch Nederland i.v.m. Covid-19

Inbreng feitelijke vragen
17 jun 2020

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoconferentie)

Procedurevergadering
18 jun 2020

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
25 jun 2020

Plenaire vergadering: Hamerstuk: Incidentele suppletoire begroting inzake extra maatregelen Caribisch Nederland i.v.m. COVID-19 (35460)

Hamerstukken
Meer zien