Wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake extra maatregelen Caribisch Nederland i.v.m. COVID-19)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2020 van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII). Het gaat om een extra besteding van in totaal € 2,73 miljoen in 2020 voor respectievelijk het verbeteren van de ferryverbinding tussen Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten (€ 2,0 miljoen), en voor investeringen op het gebied van de watervoorziening op de eilanden (€ 0,73 miljoen).

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Activiteiten

Hamerstukken

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

Tijd activiteit: 10:15 - 10:16

Bekijk via Debat Gemist

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:30 - 13:31

Procedurevergadering

Besluit: Als hamerstuk aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:45

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 10 juni 2020.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:45

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 15:30 - 16:01

Wetgevingsproces

 1. 14 mei 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 19 mei 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 3 juni 2020

  Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoconferentie)

  Procedurevergadering

 4. 10 juni 2020

  Incidentele suppletoire begroting inzake extra maatregelen Caribisch Nederland i.v.m. Covid-19

  Inbreng feitelijke vragen

 5. 17 juni 2020

  Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoconferentie)

  Procedurevergadering

 6. 18 juni 2020

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 7. 25 juni 2020

  Plenaire vergadering: Hamerstuk: Incidentele suppletoire begroting inzake extra maatregelen Caribisch Nederland i.v.m. COVID-19 (35460)

  Hamerstukken

Naar boven