Gang

Wetsvoorstel Wetsvoorstel tot wijziging van de Mediawet 2008 in verband met onder meer aanscherping van de nieuwe dienstenprocedure

Deze novelle wijzigt het wetsvoorstel tot wijziging van de Mediawet 2008 in verband met onder meer aanscherping van de nieuwe dienstenprocedure. De inwerkingtreding van deze novelle is daarom gekoppeld aan de inwerkingtreding van dat wetsvoorstel (wetsvoorstel 35361).

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 150
75Verplicht: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Voor
PVV 20 Voor
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 4 Voor
50PLUS 3 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Voor
Groep Krol/vKA 2 Voor
Van Haga 1 Voor

Activiteiten

Wetgevingsoverleg

Media (w.v. Implementatie EU-richtlijn audiovisuele diensten / Novelle / Media en corona)

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 13:00 - 18:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Besluit: In verband met spoedige mondelinge behandeling van het wetsvoorstel in wetgevingsoverleg van 28 mei a.s., heeft de commissie besloten een blanco verslag uit te brengen.

Tijd activiteit: 10:00 - 10:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd activiteit: 14:00 - 14:05

Wetgevingsproces

 1. 11 mei 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 14 mei 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

 3. 25 mei 2020

  Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwedienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster, alsmede technische verbeteringen onder meer in verband met taken van het Commissariaat voor de Media

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: In verband met spoedige mondelinge behandeling van het wetsvoorstel in wetgevingsoverleg van 28 mei a.s., heeft de commissie besloten een blanco verslag uit te brengen.  

 4. 26 mei 2020

  Media (w.v. Implementatie EU-richtlijn audiovisuele diensten / Novelle / Media en corona)

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

 5. 9 juni 2020

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten