Wetsvoorstel

Wetsvoorstel tot wijziging van de Mediawet 2008 in verband met onder meer aanscherping van de nieuwe dienstenprocedure

Deze novelle wijzigt het wetsvoorstel tot wijziging van de Mediawet 2008 in verband met onder meer aanscherping van de nieuwe dienstenprocedure. De inwerkingtreding van deze novelle is daarom gekoppeld aan de inwerkingtreding van dat wetsvoorstel (wetsvoorstel 35361).

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 4
50PLUS 3
DENK 3
SGP 3
FvD 2
Groep Krol/vKA 2
Van Haga 1

Activiteiten

26 mei 2020
Wetgevingsoverleg

Media (w.v. Implementatie EU-richtlijn audiovisuele diensten / Novelle / Media en corona)

Besluit: Behandeld.

13:00 - 18:00

25 mei 2020
Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Besluit: In verband met spoedige mondelinge behandeling van het wetsvoorstel in wetgevingsoverleg van 28 mei a.s., heeft de commissie besloten een blanco verslag uit te brengen.

10:00 - 10:00

14 mei 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

14:00 - 14:05

Wetgevingsproces

11 mei 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
14 mei 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
25 mei 2020

Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwedienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster, alsmede technische verbeteringen onder meer in verband met taken van het Commissariaat voor de Media

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
26 mei 2020

Media (w.v. Implementatie EU-richtlijn audiovisuele diensten / Novelle / Media en corona)

Wetgevingsoverleg
Meer zien

Documenten

Alle documenten