Wetsvoorstel

Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie en maatregelen inzake aanpak stikstof

Wijziging van de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in verband met coronamaatregelen ter ondersteuning van de agrarische sector. Daarnaast zijn er wijzigingen in verband met de structurele aanpak van de stikstofproblematiek.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 3
DENK 3
SGP 3
Van Haga 1
Tegen
PvdD 4
FvD 2
Groep Krol/vKA 2

Activiteiten

16 jun 2020
11 jun 2020
Plenair debat

Plenaire vergadering: Debat over de 2e en 3e incidentele suppletoire begroting (35442 en 35452) en over de gevolgen van de coronacrisis op LNV-terrein

Besluit: Agenderen voor stemmingen.  Behandeld.

10:16 - 14:00

11 jun 2020
18 mei 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag in de vorm van feitelijke vragen vaststellen op 25 mei 2020 om 12.00 uur.  Agenderen voor het wetgevingsoverleg over de tweede en derde incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie (LNV) en de gevolgen van de coronacrisis op LNV-terrein.

11:00 - 12:00

14 mei 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

14:00 - 14:05

Wetgevingsproces

08 mei 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
14 mei 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
18 mei 2020

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
25 mei 2020

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie en maatregelen inzake aanpak stikstof )

Inbreng feitelijke vragen
Meer zien

Documenten

05 jun 2020
Download Sprekerslijst
Alle documenten