Wetsvoorstel

Tijdelijke rijkswet voorziening Rijksoctrooiwet 1995 COVID-19

De impact van de uitbraak van COVID-19 op het economische leven wordt ook gevoeld bij ondernemers met een octrooi of die een octrooi hebben aangevraagd. Met het voorliggend wetsvoorstel is beoogd te voorkomen dat als gevolg van deze impact octrooien of octrooiaanvragen van rechtswege komen te vervallen. Deze tijdelijke voorzieningen zijn ook van toepassing op Curaçao en Sint Maarten. Met deze landen van het Koninkrijk heeft afstemming plaatsgevonden.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 4
50PLUS 3
DENK 3
SGP 3
FvD 2
Groep Krol/vKA 2
Van Haga 1

Activiteiten

30 jun 2020
23 jun 2020
Plenair debat

Plenaire vergadering: Tijdelijke voorzieningen voor de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de uitbraak van COVID-19 (Tijdelijke rijkswet voorziening Rijksoctrooiwet 1995 COVID-19) (35449-(R2147))

Besluit: Agenderen voor stemmingen.  Behandeld.

18:30 - 19:15

04 jun 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:00 - 14:01

03 jun 2020
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk.

12:30 - 13:30

18 mei 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag reeds vastgesteld op 19 mei 2020 te 14.00 uur.

16:30 - 17:30

07 mei 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

22:10 - 22:11

Wetgevingsproces

06 mei 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
07 mei 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
18 mei 2020

Procedurevergadering

Procedurevergadering
19 mei 2020

Tijdelijke rijkswet voorziening Rijksoctrooiwet 1995 COVID-19) (Kamerstuk 35449)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

19 jun 2020
Download Sprekerslijst
Alle documenten