Wetsvoorstel Tijdelijke rijkswet voorziening Rijksoctrooiwet 1995 COVID-19

De impact van de uitbraak van COVID-19 op het economische leven wordt ook gevoeld bij ondernemers met een octrooi of die een octrooi hebben aangevraagd. Met het voorliggend wetsvoorstel is beoogd te voorkomen dat als gevolg van deze impact octrooien of octrooiaanvragen van rechtswege komen te vervallen. Deze tijdelijke voorzieningen zijn ook van toepassing op Curaçao en Sint Maarten. Met deze landen van het Koninkrijk heeft afstemming plaatsgevonden.

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 150
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
VVD 32
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 4
SGP 3
50PLUS 3
DENK 3
Groep Krol/vKA 2
FVD 2
Van Haga 1
Voor

Activiteiten

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Agenderen voor stemmingen.  Behandeld.

Tijd activiteit: 18:30 - 19:15

Bekijk via Debat Gemist

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:00 - 14:01

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk.

Tijd activiteit: 12:30 - 13:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag reeds vastgesteld op 19 mei 2020 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Tijd activiteit: 22:10 - 22:11

Wetgevingsproces

 1. 6 mei 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 7 mei 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 18 mei 2020

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 4. 19 mei 2020

  Tijdelijke rijkswet voorziening Rijksoctrooiwet 1995 COVID-19) (Kamerstuk 35449)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 5. 3 juni 2020

  Procedurevergadering (via videoconferentie)

  Procedurevergadering

 6. 4 juni 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 7. 23 juni 2020

  Plenaire vergadering: Tijdelijke voorzieningen voor de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de uitbraak van COVID-19 (Tijdelijke rijkswet voorziening Rijksoctrooiwet 1995 COVID-19) (35449-(R2147))

  Plenair debat (wetgeving)

 8. 30 juni 2020

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

Documenten

Naar boven