Wetsvoorstel

Goedkeuring van de op 18 februari 2017 te München tot stand gekomen Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds (Trb. 2017, 45)

Goedkeuring van de op 18 februari 2017 te München tot stand gekomen Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds (Trb. 2017, 45)

Activiteiten

13 mei 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 4 juni 2020.

12:30 - 13:30

22 apr 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

23:26 - 23:27

Wetgevingsproces

22 apr 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
22 apr 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
13 mei 2020

Procedurevergadering (via videoverbinding) gewijzigde datum

Procedurevergadering
04 jun 2020

Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Documenten

Alle documenten