Wetsvoorstel Incidentele suppletoire begroting inzake aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector in verband met de Covid-19 crisis

Het kabinet stelt 300 miljoen euro extra beschikbaar voor de culturele sector. Met deze steun worden culturele instellingen die van vitaal belang zijn voor de sector, door de financieel zware eerste maanden van de coronacrisis heen geholpen. En hiermee worden ze ook in staat gesteld te investeren in het komende culturele seizoen.

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 130
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
VVD 32
CDA 19
D66 19
SP 14
GroenLinks 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 4
DENK 3
50PLUS 3
SGP 3
FVD 2
Groep Krol/vKA 2
Van Haga 1
Voor
PVV 20

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 22:10 - 22:11

Wetgevingsoverleg

Cultuur en corona

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 13:00 - 18:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 23 april 2020 om 10.00 uur. Om een spoedige inplanning van het debat mogelijk te maken, is ingestemd met een blanco verslag.   Agenderen voor wetgevingsoverleg met staatssecretaris EZK en daarbij de stukken uit dossier Cultuur en corona betrekken.

Tijd activiteit: 12:00 - 13:00

Wetgevingsproces

 1. 20 april 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 21 april 2020

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 3. 23 april 2020

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector in verband met de Covid-19 crisis)

  Inbreng feitelijke vragen

 4. 28 april 2020

  Cultuur en corona

  Wetgevingsoverleg

 5. 7 mei 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 6. 7 mei 2020

  Plenaire vergadering: Einde vergadering: STEMMINGEN (over moties ingediend bij de notaoverleggen Cultuur en corona, Onderwijs en corona, Mogelijke steunmaatregelen Air France – KLM, het debat over de bestrijding van de coronacrisis en bij het notaoverleg over de Europese top d.d. 6 mei 2020)

  Stemmingen

Documenten

Naar boven