Wetsvoorstel

Herstelwet financiële markten 2020

Met dit wetsvoorstel worden gebreken hersteld in de Wet op het financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wet toezicht trustkantoren 2018, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet. Ook krijgen de toezichthouders in de financiële sector de verplichting om de uiteindelijk belanghebbenden van "trustkantoren, wisselkantoren, kantoren voor het omwisselen van cheques, aanbieders van bewaarportemonnees en aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta" te onderzoeken op betrouwbaarheid en bekwaamheid.

Activiteiten

17 sep 2020
Hamerstukken

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

10:45 - 10:46

10 sep 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:45 - 13:50

09 sep 2020
Procedurevergadering

Besluit: Wetsvoorstel bij de griffie aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk.

13:45 - 14:55

14 mei 2020
Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Besluit: Inbreng geleverd.

14:00 - 14:00

23 apr 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 14 mei 2020 om 14.00 uur.

12:00 - 13:00

22 apr 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

23:26 - 23:27

Wetgevingsproces

17 apr 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
22 apr 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
23 apr 2020

Procedurevergadering Financiën (per videoverbinding)

Procedurevergadering
14 mei 2020

Herstelwet financiële markten 2020

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
09 sep 2020

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
10 sep 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
17 sep 2020

Plenaire vergadering: Hamerstuk: Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wet toezicht trustkantoren 2018 en enige andere wetten in verband met het herstel van gebreken en omissies bij de implementatie van Europese regelgeving op het terrein van de financiële markten (Herstelwet financiële markten 2020) (35440)

Hamerstukken
Meer zien

Documenten

Alle documenten