Wetsvoorstel Herstelwet financiële markten 2020

Met dit wetsvoorstel worden gebreken hersteld in de Wet op het financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wet toezicht trustkantoren 2018, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet. Ook krijgen de toezichthouders in de financiële sector de verplichting om de uiteindelijk belanghebbenden van "trustkantoren, wisselkantoren, kantoren voor het omwisselen van cheques, aanbieders van bewaarportemonnees en aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta" te onderzoeken op betrouwbaarheid en bekwaamheid.

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:45 - 13:50

Procedurevergadering

Besluit: Wetsvoorstel bij de griffie aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk.

Tijd activiteit: 13:45 - 14:55

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 14 mei 2020 om 14.00 uur.

Tijd activiteit: 12:00 - 13:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

Tijd activiteit: 23:26 - 23:27

Wetgevingsproces

 1. 17 april 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 22 april 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 23 april 2020

  Procedurevergadering Financiën (per videoverbinding)

  Procedurevergadering

 4. 14 mei 2020

  Herstelwet financiële markten 2020

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 5. 9 september 2020

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

 6. 10 september 2020

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 7. 17 september 2020

  Plenaire vergadering: Hamerstuk: Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wet toezicht trustkantoren 2018 en enige andere wetten in verband met het herstel van gebreken en omissies bij de implementatie van Europese regelgeving op het terrein van de financiële markten (Herstelwet financiële markten 2020) (35440)

  Hamerstukken

Documenten

Naar boven