Wetsvoorstel

Herstelwet financiële markten 2020

Met dit wetsvoorstel worden gebreken hersteld in de Wet op het financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wet toezicht trustkantoren 2018, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet. Ook krijgen de toezichthouders in de financiële sector de verplichting om de uiteindelijk belanghebbenden van "trustkantoren, wisselkantoren, kantoren voor het omwisselen van cheques, aanbieders van bewaarportemonnees en aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta" te onderzoeken op betrouwbaarheid en bekwaamheid.

Activiteiten

14 mei 2020
Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Besluit: Inbreng geleverd.

14:00 - 14:00

23 apr 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 14 mei 2020 om 14.00 uur.

12:00 - 13:00

22 apr 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

23:26 - 23:27

Wetgevingsproces

17 apr 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
22 apr 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
23 apr 2020

Procedurevergadering Financiën (per videoverbinding)

Procedurevergadering
14 mei 2020

Herstelwet financiële markten 2020

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien