Wetsvoorstel

Introductie griffierechtcategorieën voor lagere geldvorderingen

Voorstel om voor de lagere geldvorderingen in kantonzaken meer griffierechtcategorieën te introduceren. Door drie nieuwe griffierechtcategorieën in te voegen, komt het griffierecht in een betere verhouding te staan tot de hoogte van de vordering. De tarieven voor min- en onvermogenden blijven hierbij in de drie nieuwe categorieën ongewijzigd (€ 83). Dit wetsvoorstel sluit aan bij het pakket aan maatregelen dat wordt genomen in het kader van de Brede Schuldenaanpak, waarmee het kabinet zich inzet om ervoor te zorgen dat minder mensen te maken krijgen met problematische schulden.

Activiteiten

Wetgevingsproces

16 apr 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
16 apr 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
17 apr 2020

Inbrengdatum verslag wetsvoorstel houdende wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met het introduceren van meerdere griffierechtcategorieën voor lagere geldvorderingen (Kamerstuk 35439)

E-mailprocedure
23 apr 2020

Wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met het introduceren van meerdere griffierechtcategorieën voor lagere geldvorderingen (35439)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

Alle documenten