Wetsvoorstel Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid

Het wetsvoorstel is een zogenoemde verzamelwet. Het bevat verschillende voorzieningen en wettelijke aanpassingen om het wetgevingsproces, de rechtspraak en het openbaar bestuur zo goed als mogelijk te laten functioneren zolang de beperkingen als gevolg van de uitbraak van het coronavirus (Covid-19) gelden. Het voorstel regelt onder meer dat fysieke zittingen in gerechtelijke procedures in burgerlijke, bestuursrechtelijke en strafrechtelijke zaken tijdelijk via elektronische weg kunnen plaatsvinden. Ook bevat het wetsvoorstel tijdelijke voorzieningen voor de vergaderingen en verslaglegging van rechtspersonen en van verenigingen van eigenaars.

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 150
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
VVD 32
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 4
PvdD 4
SGP 3
DENK 3
FVD 2
Van Kooten-Arissen 1
Van Haga 1
Voor

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:30 - 16:00

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:05 - 15:06

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:10 - 14:11

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:45 - 14:46

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:35 - 16:15

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:05 - 13:07

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:20 - 14:21

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:00 - 15:01

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:00 - 14:01

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:40 - 16:20

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:05 - 14:06

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:15 - 14:16

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:30 - 16:15

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:15 - 14:20

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:10 - 14:45

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:30 - 13:31

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 10:15 - 10:45

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:00 - 15:01

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:10 - 14:11

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:00 - 14:05

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:10 - 13:15

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:45 - 14:50

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 20:15 - 20:16

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie van Veiligheid

Tijd activiteit: 20:31 - 20:32

Wetgevingsproces

 1. 8 april 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 8 april 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 9 april 2020

  Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (35434)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 4. 16 april 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 5. 16 april 2020

  Plenaire vergadering: EINDE VERGADERING STEMMINGEN (over moties ingediend bij het debat over het coronavirus, de tweede incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie (35 430), de Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten (35431) en de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (35434))

  Stemmingen

 6. 3 september 2020

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 7. 9 september 2020

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 8. 23 september 2020

  Procedures en brieven (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

 9. 24 september 2020

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 10. 14 oktober 2020

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 11. 19 november 2020

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 12. 2 december 2020

  Procedures en brieven (videoverbinding)

  Procedurevergadering

 13. 13 januari 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 14. 20 januari 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 15. 20 januari 2021

  Extra procedurevergadering Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

 16. 28 januari 2021

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 17. 24 maart 2021

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 18. 14 april 2021

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 19. 14 april 2021

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 20. 12 mei 2021

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 21. 18 mei 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 22. 19 mei 2021

  Procedures en brieven (videoverbinding)

  Procedurevergadering

 23. 9 juni 2021

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 24. 9 september 2021

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 25. 15 september 2021

  Procedures en brieven (videoverbinding)

  Procedurevergadering

 26. 29 september 2021

  Procedures en brieven (hybride)

  Procedurevergadering

 27. 5 oktober 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 28. 27 oktober 2021

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 29. 16 november 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 30. 17 november 2021

  Procedures en brieven (hybride)

  Procedurevergadering

 31. 16 december 2021

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 32. 20 januari 2022

  Procedures en brieven (hybride)

  Procedurevergadering

 33. 20 januari 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 34. 25 januari 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 35. 10 februari 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 36. 17 maart 2022

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 37. 31 maart 2022

  Procedures en brieven (hybride)

  Procedurevergadering

 38. 7 april 2022

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 39. 24 mei 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 40. 1 juni 2022

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 41. 14 september 2022

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

Documenten

Naar boven