Wetsvoorstel

Wet transparantieregister zorg

Dit wetsvoorstel regelt dat alle financiële relaties tussen farmaceutische- en hulpmiddelenindustrie en beroepsbeoefenaren of patiëntenverenigingen zichtbaar worden. Alle transacties boven de vijftig euro moeten worden gemeld. Het moet transparant maken wat er wordt betaald, aan wie en waarvoor. Patiënten moeten erop vertrouwen dat geneesmiddelen of hulpmiddelen die zij krijgen voorgeschreven, alleen gekozen worden omdat ze medisch gezien op dat moment de beste keuze zijn. Er is nu een vrijwillig register, waarin niet alles wordt gemeld.

Activiteiten

In afwachting van de nota naar aanleiding van het verslag.
24 jun 2021
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 8 juli 2021 te 14.00 uur.

11:15 - 12:30

09 jun 2021
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

10:15 - 11:30

26 mei 2021
Procedurevergadering

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

10:15 - 11:30

12 mei 2021
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

10:15 - 11:30

20 apr 2021
Procedurevergadering

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

16:30 - 19:00

14 apr 2021
Procedurevergadering

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

10:15 - 11:30

10 feb 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport  Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

13:50 - 13:51

Wetgevingsproces

10 mrt 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
12 mei 2020

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
10 feb 2021

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
25 feb 2021

Plenaire vergadering: Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
14 apr 2021

Procedures en brieven

Procedurevergadering
20 apr 2021

Procedurevergadering (vangt aan direct na afloop van de Regeling van Werkzaamheden)

Procedurevergadering
12 mei 2021

Procedures en brieven

Procedurevergadering
26 mei 2021

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
09 jun 2021

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
24 jun 2021

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
08 jul 2021

Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende wijziging van de Geneesmiddelenwet, de Wet medische hulpmiddelen en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, tot oprichting van een openbaar register over de financiële betrekkingen tussen vergunninghouders en fabrikanten van geneesmiddelen en leveranciers van medische hulpmiddelen enerzijds en beroepsbeoefenaren, maatschappen, zorginstellingen, derden en patiënten-consumentenorganisaties anderzijds (Wet transparantieregister zorg) 35410

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

Alle documenten