Gang

Wetsvoorstel Wet transparantieregister zorg

Dit wetsvoorstel regelt dat alle financiële relaties tussen farmaceutische- en hulpmiddelenindustrie en beroepsbeoefenaren of patiëntenverenigingen zichtbaar worden. Alle transacties boven de vijftig euro moeten worden gemeld. Het moet transparant maken wat er wordt betaald, aan wie en waarvoor. Patiënten moeten erop vertrouwen dat geneesmiddelen of hulpmiddelen die zij krijgen voorgeschreven, alleen gekozen worden omdat ze medisch gezien op dat moment de beste keuze zijn. Er is nu een vrijwillig register, waarin niet alles wordt gemeld.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Onvoltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

In afwachting nota nav verslag

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 8 juli 2021 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 11:15 - 12:30

Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:30

Procedurevergadering

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:30

Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:30

Procedurevergadering

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Tijd activiteit: 16:30 - 19:00

Procedurevergadering

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport  Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

Tijd activiteit: 13:50 - 13:51

Wetgevingsproces

 1. 10 maart 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 12 mei 2020

  Procedurevergadering (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 3. 10 februari 2021

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport  Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden. 

 4. 25 februari 2021

  Plenaire vergadering: Einde vergadering: STEMMINGEN

  Stemmingen

 5. 14 april 2021

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering. 

 6. 20 april 2021

  Procedurevergadering (vangt aan direct na afloop van de Regeling van Werkzaamheden)

  Procedurevergadering

  Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering. 

 7. 12 mei 2021

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering. 

 8. 26 mei 2021

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

  Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering. 

 9. 9 juni 2021

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering. 

 10. 24 juni 2021

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 8 juli 2021 te 14.00 uur. 

 11. 8 juli 2021

  Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende wijziging van de Geneesmiddelenwet, de Wet medische hulpmiddelen en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, tot oprichting van een openbaar register over de financiële betrekkingen tussen vergunninghouders en fabrikanten van geneesmiddelen en leveranciers van medische hulpmiddelen enerzijds en beroepsbeoefenaren, maatschappen, zorginstellingen, derden en patiënten-consumentenorganisaties anderzijds (Wet transparantieregister zorg) 35410

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 12. 6 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

Documenten