Wetsvoorstel

Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (reparatie verhuurderheffing bij gedeeld genot huurwoningen)

Het voorstel regelt voor de vaststelling van de belastingplicht en de grondslag van de verhuurderheffing dat huurwoningen waarvan het genot krachtens eigendom, bezit of beperkt recht wordt gedeeld (hierna: huurwoningen in gedeeld genot), met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2020 in aanmerking worden genomen naar rato van de mate van de eigendom, onderscheidenlijk het bezit of het beperkt recht. Deze wijziging is een reactie op twee arresten van de Hoge Raad van 8 juni 2018 over de in de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II opgenomen verhuurderheffing.

Activiteiten

06 apr 2020
Procedurevergadering

Besluit: De commissie acht de behandeling van dit wetsvoorstel urgent en pleit voor plenaire afdoening binnen 2 maanden, zo nodig in de vorm van een wetgevingsoverleg.  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 16 april 2020 te 14.00 uur.

11:00 - 12:00

10 mrt 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

15:45 - 16:15

Datum volgt

Wetgevingsproces

06 mrt 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
10 mrt 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
06 apr 2020

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
16 apr 2020

Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (reparatie verhuurderheffing bij gedeeld genot huurwoningen) (TK 35409)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Procedurevergadering
Meer zien