Wetsvoorstel

Raming der voor de Tweede Kamer in 2021 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

Elk jaar stelt de Tweede Kamer haar eigen begroting op, de Raming. Deze Raming wordt daarna door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toegevoegd aan hoofdstuk II A van de Rijksbegroting.

Activiteiten

In afwachting van de nota naar aanleiding van het verslag.
05 mrt 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het Verslag vaststellen op 19 maart 2020 te 14.00 uur.

11:30 - 12:30

05 mrt 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

13:30 - 13:35