Gang

Wetsvoorstel Uitvoeren breed offensief

Dit wetsvoorstel is onderdeel van een breed offensief om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen en te houden. Het gaat hierbij om mensen met een beperking die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Het betreft mensen die onder de Participatiewet of de Wajong vallen. Het voorstel bevat een groot aantal wijzigingen om:
a. het proces van werk vinden en behouden eenvoudiger en makkelijker te maken voor werkgevers en werkzoekenden,
b. het werken aantrekkelijker te maken voor mensen met beperkingen, en
c. bij te dragen aan duurzaam werk voor arbeidsbeperkten.
In de Participatiewet wijzigen hiervoor onder andere de regels rondom loonkostensubsidie en ondersteuning op maat zoals jobcoaching.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 150
75Verplicht: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 34 Voor
D66 24 Voor
PVV 17 Voor
CDA 14 Voor
PvdA 9 Voor
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Voor
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Voor
DENK 3 Voor
Groep Van Haga 3 Voor
JA21 3 Voor
SGP 3 Voor
Volt 2 Voor
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Voor
Fractie Den Haan 1 Voor
Gündogan 1 Voor
Omtzigt 1 Voor

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 15:00 - 16:00

Wetgevingsoverleg

Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35394)

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 10:00 - 17:00

Procedurevergadering

Besluit: Ter informatie.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard (zie Besluit bij 35718-22)

Tijd activiteit: 15:00 - 15:45

Procedurevergadering

Besluit: Controversieel verklaren.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Wetgevingsoverleg

Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35394) (tot nader order uitgesteld)

Tijd activiteit: 10:00 - 17:00

Wetgevingsoverleg

Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35394) (wordt verplaatst tot na kerstreces)

Tijd activiteit: 15:00 - 23:00

Procedurevergadering

Besluit: Reeds aangemeld voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:30 - 13:31

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:45 - 16:15

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbreng datum verslag reeds vastgesteld op 11 maart 2020 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 11 maart 2020 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd activiteit: 15:45 - 16:30

Wetgevingsproces

 1. 13 februari 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 18 februari 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 3. 18 februari 2020

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 11 maart 2020 te 14.00 uur.  

 4. 10 maart 2020

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbreng datum verslag reeds vastgesteld op 11 maart 2020 te 14.00 uur. 

 5. 11 maart 2020

  Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35394)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 6. 7 april 2020

  Procedurevergadering in verband met behandeling spoedeisende wetsvoorstellen (videoconferentie)

  Procedurevergadering

  Besluit: Wetsvoorstel behandelen na het zomerreces. 

 7. 15 juni 2020

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 8. 16 juni 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 9. 17 juni 2020

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 10. 8 september 2020

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Reeds aangemeld voor plenaire behandeling. 

 11. 14 december 2020

  Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35394) (wordt verplaatst tot na kerstreces)

  Wetgevingsoverleg

 12. 26 januari 2021

  Extra-procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 13. 8 februari 2021

  Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35394) (tot nader order uitgesteld)

  Wetgevingsoverleg

 14. 31 maart 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 15. 13 april 2021

  Procedures en brieven (digitaal)

  Procedurevergadering

  Besluit: Controversieel verklaren. 

 16. 20 april 2021

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Controversieel verklaard (zie Besluit bij 35718-22) 

 17. 21 april 2022

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 18. 17 mei 2022

  Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 19. 27 juni 2022

  Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35394)

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

 20. 28 juni 2022

  Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 21. 5 juli 2022

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten