Wetsvoorstel Uitvoeren breed offensief

Dit wetsvoorstel is onderdeel van een breed offensief om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen en te houden. Het gaat hierbij om mensen met een beperking die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Het betreft mensen die onder de Participatiewet of de Wajong vallen. Het voorstel bevat een groot aantal wijzigingen om:
a. het proces van werk vinden en behouden eenvoudiger en makkelijker te maken voor werkgevers en werkzoekenden,
b. het werken aantrekkelijker te maken voor mensen met beperkingen, en
c. bij te dragen aan duurzaam werk voor arbeidsbeperkten.
In de Participatiewet wijzigen hiervoor onder andere de regels rondom loonkostensubsidie en ondersteuning op maat zoals jobcoaching.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 150
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Voor
VVD 34
D66 24
PVV 17
CDA 14
SP 9
PvdA 9
GroenLinks 8
PvdD 6
ChristenUnie 5
FVD 5
JA21 3
DENK 3
SGP 3
Groep Van Haga 3
Volt 2
BIJ1 1
Gündogan 1
BBB 1
Fractie Den Haan 1
Omtzigt 1
Tegen

Activiteiten

Procedurevergadering

Besluit: Ter informatie.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Wetgevingsoverleg

Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35394)

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 10:00 - 17:00

Procedurevergadering

Besluit: Ter informatie.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:10 - 13:11

Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard (zie Besluit bij 35718-22)

Tijd activiteit: 15:00 - 15:45

Procedurevergadering

Besluit: Controversieel verklaren.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:45 - 19:35

Wetgevingsoverleg

Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35394) (tot nader order uitgesteld)

Tijd activiteit: 10:00 - 17:00

Wetgevingsoverleg

Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35394) (wordt verplaatst tot na kerstreces)

Tijd activiteit: 15:00 - 23:00

Procedurevergadering

Besluit: Reeds aangemeld voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:30 - 13:31

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:45 - 16:15

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Procedurevergadering

Besluit: Wetsvoorstel behandelen na het zomerreces.

Tijd activiteit: 14:45 - 15:45

Procedurevergadering

Besluit: Inbreng datum verslag reeds vastgesteld op 11 maart 2020 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 11 maart 2020 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd activiteit: 15:45 - 16:30

Wetgevingsproces

 1. 13 februari 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 18 februari 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 18 februari 2020

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 4. 10 maart 2020

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 5. 11 maart 2020

  Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35394)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 6. 7 april 2020

  Procedurevergadering in verband met behandeling spoedeisende wetsvoorstellen (videoconferentie)

  Procedurevergadering

 7. 15 juni 2020

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 8. 16 juni 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 9. 17 juni 2020

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 10. 8 september 2020

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 11. 14 december 2020

  Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35394) (wordt verplaatst tot na kerstreces)

  Wetgevingsoverleg

 12. 26 januari 2021

  Extra-procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

 13. 8 februari 2021

  Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35394) (tot nader order uitgesteld)

  Wetgevingsoverleg

 14. 31 maart 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 15. 13 april 2021

  Procedures en brieven (digitaal)

  Procedurevergadering

 16. 20 april 2021

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

 17. 21 april 2022

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 18. 17 mei 2022

  Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Procedurevergadering

 19. 27 juni 2022

  Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35394)

  Wetgevingsoverleg

 20. 28 juni 2022

  Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Procedurevergadering

 21. 5 juli 2022

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

Documenten

Naar boven