Wetsvoorstel

Uitvoeren breed offensief

Dit wetsvoorstel is onderdeel van een breed offensief om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen en te houden. Het gaat hierbij om mensen met een beperking die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Het betreft mensen die onder de Participatiewet of de Wajong vallen. Het voorstel bevat een groot aantal wijzigingen om:
a. het proces van werk vinden en behouden eenvoudiger en makkelijker te maken voor werkgevers en werkzoekenden,
b. het werken aantrekkelijker te maken voor mensen met beperkingen, en
c. bij te dragen aan duurzaam werk voor arbeidsbeperkten.
In de Participatiewet wijzigen hiervoor onder andere de regels rondom loonkostensubsidie en ondersteuning op maat zoals jobcoaching.

Activiteiten

07 apr 2020
Procedurevergadering

Besluit: Wetsvoorstel behandelen na het zomerreces.

14:45 - 15:45

10 mrt 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbreng datum verslag reeds vastgesteld op 11 maart 2020 te 14.00 uur.

16:30 - 17:30

18 feb 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

15:45 - 16:30

18 feb 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 11 maart 2020 te 14.00 uur.

16:30 - 17:30

Wetgevingsproces

13 feb 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
18 feb 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
18 feb 2020

Procedures en brieven

Procedurevergadering
10 mrt 2020

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Meer zien

Documenten

13 feb 2020
Download Advies ATR
13 feb 2020
Download Reactie VNG
Alle documenten