Wetsvoorstel

Wij­zi­ging van de Me­dia­wet in ver­band met de im­ple­men­ta­tie mo­der­ni­se­ring au­dio­vi­su­e­le me­dia­dien­sten­richt­lijn

Het wetsvoorstel strekt tot implementatie van richtlijn 2018/1808, de herzieningsrichtlijn, waarmee de richtlijn audiovisuele mediadiensten wordt gewijzigd. De herzieningsrichtlijn regelt een verscheidenheid aan onderwerpen.
In het bijzonder gaat het om technologische ontwikkelingen en veranderingen bij aanbieders en bij consumenten. Als gevolg daarvan wordt de regelgeving ten aanzien van lineaire televisie en mediadiensten op aanvraag aangepast en reguleert de richtlijn een nieuw onderwerp, de videoplatformdiensten. Onderwerpen waar de herzieningsrichtlijn onder andere op ziet is de bescherming van minderjarigen, de regulering van toegankelijkheid van diensten voor mensen met een beperking, meer flexibele regeling voor zendtijd voor reclame, de promotie van Europese werken, de onafhankelijkheid van de mediatoezichthouder, het bevorderen van mediageletterdheid, en zelf- en coregulering van diverse onderwerpen bij videoplatformdiensten.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 4
50PLUS 3
DENK 3
SGP 3
Groep Krol/vKA 2
Van Haga 1
Tegen
PVV 20
FVD 2

Activiteiten

In afwachting van de nota naar aanleiding van het verslag.
02 jun 2020
Stemmingen

Besluit: Stemming uitgesteld.

15:00 - 15:45

26 mei 2020
Wetgevingsoverleg

Media (w.v. Implementatie EU-richtlijn audiovisuele diensten / Novelle / Media en corona)

Besluit: Behandeld.

13:00 - 18:00

19 mei 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

15:30 - 16:01

12 mei 2020
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden als gereed voor plenaire behandeling (het WGO Richtlijn audiovisuele mediadiensten wordt gepland op 26 mei a.s. van 10.00 - 14.00 uur).

14:00 - 15:00

11 feb 2020
Technische briefing

Ambtelijke briefing over het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten) in het licht van een veranderende marktsituatie

16:30 - 17:30

16 jan 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 14 februari 2020 om 10.00 uur.  Technische briefing organiseren op 11 februari 2020.  Agenderen voor rondetafelgesprek op 12 februari 2020.

10:15 - 11:15

19 dec 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

15:20 - 15:30

Wetgevingsproces

17 dec 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
19 dec 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
16 jan 2020

Procedurevergadering

Procedurevergadering
11 feb 2020

Ambtelijke briefing over het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten) in het licht van een veranderende marktsituatie

Technische briefing
12 feb 2020

Nederlandse content binnen online streamingdiensten en videoplatformen

Rondetafelgesprek
14 feb 2020

Wijzing van de Mediawet 2008 in verband met de implementatie van Richtlijn 2018/1808 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 tot wijziging van Richtlijn 2010/13/EU betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten) in het licht van een veranderende marktsituatie

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
12 mei 2020

Procedurevergadering

Procedurevergadering
19 mei 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
26 mei 2020

Media (w.v. Implementatie EU-richtlijn audiovisuele diensten / Novelle / Media en corona)

Wetgevingsoverleg
02 jun 2020

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
09 jun 2020

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
09 jun 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Meer zien

Documenten

Alle documenten