Wetsvoorstel

Wetsvoorstel aanscherping burgerschapsopdracht onderwijs

Deze wijziging van de wetsbepalingen over burgerschapsonderwijs in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs zorgt ervoor dat burgerschapsonderwijs 'meer verplichtend' wordt. Dat betekent dat de wettelijke regels voorschrijven dat het onderwijs het burgerschap bevordert en waar het burgerschapsonderwijs over moet gaan.
Het wetsvoorstel roept ook een zorgplicht voor scholen in het leven. Scholen moeten ervoor zorgen dat de leraren handelen in overeenstemming met democratisch-rechtsstatelijke waarden. Zij moeten er verder voor zorgen dat leerlingen op school kunnen oefenen met de omgang met deze waarden.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 4
50PLUS 3
DENK 3
Krol 1
Van Kooten-Arissen 1
Tegen
PVV 20
SGP 3
FVD 2
Van Haga 1

Activiteiten

11 nov 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor stemmingen.

13:55 - 13:56

09 nov 2020
Wetgevingsoverleg

Burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs

Besluit: Behandeld.

11:00 - 16:00

02 jul 2020
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling, na het zomerreces.

10:00 - 11:00

02 jul 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

15:30 - 15:31

22 jan 2020
05 dec 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 15 januari 2020 om 10.00 uur.

10:15 - 11:15

03 dec 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

16:20 - 16:40

Wetgevingsproces

28 nov 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
03 dec 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 dec 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
15 jan 2020

Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
22 jan 2020

Aanvullende inbreng voor het verslag inzake wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
02 jul 2020

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
02 jul 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
09 nov 2020

Burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs

Wetgevingsoverleg
11 nov 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
17 nov 2020

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

Alle documenten