Wetsvoorstel Tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere onderwerpen

‘Huwelijkse gevangenschap’ is een situatie waarin de (voormalige) partner weigert mee te werken aan de beëindiging van een eerder gesloten religieus huwelijk. Om een religieus huwelijk te beëindigen, kan het nodig zijn om bepaalde religieuze handelingen te verrichten, waarvoor de medewerking van beide echtgenoten nodig is. Blijft die medewerking uit, dan blijft de religieuze verbintenis in stand. Dit kan ertoe leiden dat betrokkenen, hoewel zij naar burgerlijk recht gescheiden zijn, in de ogen van hun religieuze gemeenschap nog steeds zijn gehuwd. Dat kan allerlei (verstrekkende) gevolgen hebben.
De belangrijkste wijziging die in het wetsvoorstel wordt voorgesteld, zorgt er voor dat de rechter bij echtscheiding een voorziening kan treffen waardoor een echtgenoot bevolen wordt om medewerking te verlenen aan de ontbinding van een religieus huwelijk.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 150
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Voor
VVD 32
PVV 20
CDA 19
D66 19
SP 14
GroenLinks 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 4
DENK 3
50PLUS 3
SGP 3
FVD 2
Van Haga 1
Krol 1
Van Kooten-Arissen 1
Tegen

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 13:55 - 13:56

Wetgevingsoverleg

Tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere onderwerpen (35348)

Tijd activiteit: 16:00 - 19:30

Wetgevingsoverleg

Tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere onderwerpen (35348) (wijziging aanvangstijdstip)

Tijd activiteit: 15:15 - 19:30

Procedurevergadering

Besluit: Geagendeerd voor het wetgevingsoverleg op 9 november 2020.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Procedurevergadering

Besluit: Agenderen voor een wetgevingsoverleg te voeren op 9 november 2020.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Bekijk via Debat Gemist

Procedurevergadering

Besluit: Agenderen voor een wetgevingsoverleg, in principe te voeren op 7 december 2020.

Tijd activiteit: 15:30 - 17:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 15:30 - 16:01

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 10:45 - 12:15

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 19 december 2019.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Tijd activiteit: 16:20 - 16:40

Wetgevingsproces

 1. 27 november 2019

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 3 december 2019

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 4 december 2019

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 4. 19 december 2019

  Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten (tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere onderwerpen) (35348)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 5. 7 april 2020

  Procedurevergadering (videoconferentie) in verband met behandeling spoedeisende wetsvoorstellen

  Procedurevergadering

 6. 11 mei 2020

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 7. 19 mei 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 8. 9 september 2020

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 9. 23 september 2020

  Procedures en brieven (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

 10. 4 november 2020

  Procedures en brieven (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

 11. 9 november 2020

  Tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere onderwerpen (35348) (wijziging aanvangstijdstip)

  Wetgevingsoverleg

 12. 9 november 2020

  Tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere onderwerpen (35348)

  Wetgevingsoverleg

 13. 11 november 2020

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 14. 17 november 2020

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

Documenten

Naar boven